Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Ģeomārketinga iespējas nevalstiskajām organizācijām"
Nosaukums angļu valodā "Geomarketing opportunities for nongovernmental organizations"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Kaļinka
Recenzents J.Štrauhmanis
Anotācija Maģistra darbs Ģeomārketinga iespējas nevalstiskajām organizācijām sniedz ieskatu ģeomārketinga nozarē un tā iespēju pielietošanā nevalstiskajā organizāciju sektorā, izveidojot reālu ģeomatketinga risinājumu starptautiskai bezpeļņas organizācijai BEST (Board of European Students of Technology). Darbs kopumā veidots no 10 daļām. Pirmā nodaļa iepazīstina ar maģistra darba izvēlēto tēmu, uzstādīto mērķi un darba uzdevumiem. Otrā nodaļā tiek analizēta ģeomārketinga definīcija un tā pielietojums, skaidroti mārketinga un ĢIS (Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu) pamati, mārketinga un ģeogrāfijas sinerģija, ģeokodēšanas un ĢIS lietotājprogrammas kā pakalpojuma principi. Nodaļas noslēgumā aprakstīti nevalstisko organizāciju (NVO) darbības principi, kā arī ĢIS un ģeomārketinga pielietošana to darbībā. Darba trešā nodaļā izvērsts apskats par ģeomārketinga risinājumiem, kas aptver slēgtā un atvērtā koda lietojumprogrammu un aplikāciju aprakstu, dažādu valstu ģeomārketinga uzņēmumu sniegto pakalpojumu aprakstu un ģeomārketinga nozaru salīdzinājumu starp divām valstīm Vāciju un Latviju. Ceturtajā nodaļā uzmanība tiek vērsta uz resursiem un priekšnosacījumiem, kādi nepieciešami, lai ģeomārketinga metodes ieviestu NVO. Tiek aprakstīta primāro un sekundāro datu, telpisko datu, tehniskā nodrošinājuma un cilvēkresursu nepieciešamība kā priekšnosacījums ģeomārketinga ieviešanai organizācijā. Piektā nodaļa sniedz ieskatu organizācijas BEST darbības vispārējos pamatos, organizācijas struktūrā, mārketinga stratēģijā, esošajos datos, to uzglabāšanas principos un tehniskajā nodrošinājumā. Nodaļas beigās pievienots salīdzinājums ar līdzīgām NVO un to pieredzi. Sestā nodaļa ir maģistra darba praktiskā daļa, kas izvērtē ģeomārketinga metožu pielietošanas nepieciešamību un ieguvumus BEST, analizē esošos datus un skaidro, kā veidots praktisks ģeomārketinga risinājuma modelis izmantojot ArcMap programmu un atbilstošos telpiskos datus. Septītā nodaļa analizē praktiskajā daļā izveidoto piemēru un tā tālāku pilnveidošanu. Darba astotā nodaļa iezīmē iespējamos ģeomārketinga attīstības virzienus un NVO iespējas. Savukārt darba pirmspēdējo sadaļu veido secinājumi, kas radušies darba izstrādes gaitā. Darbs papildināts ar 10.nodaļu ģeomārketinga piemēru LMB Sertifikācijas centram. Darbs sastāv no 136 lapām, 2 pielikumiem, 2 tabulas, 41 ilustrācijas un 85 izmantotās literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi ģeomārketings, ĢIS, mārketings, ģeokodēšana, ĢIS lietojumprogrammas, vizualizācija, NVO
Atslēgas vārdi angļu valodā geomarketing, GIS, marketing, geocoding, GIS software, visualization, NGO
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2012 01:43:46