Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercbankas kredītpolitikas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Credit policy improvement project for a commercial bank
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.N.Lāce
Recenzents Mg.oec.J.Eriņa
Anotācija Diplomprojekta ietvaros ar analīzes palīdzību tiek atklātas problēmas un nepilnības komercbankas darbībā, kā arī tiek izvirzīti un ekonomiski pamatoti konkrēti priekšlikumi šo problēmu risināšanai. Analītiskās daļas galvenais mērķis ir bankas problēmu atklāšana. Šim nolūkam vispirms tiek izanalizēta kopējā situācija banku nozarē Latvijā, galvenās attīstības tendences , statistiskie dati par pamatrādītājiem, nozarei raksturīgas problēmas. Analītiskajā daļā ir iekļauta arī informācija par esošo kredītpolitiku un bankas darbības rezultātiem pēdējo gadu laikā. Projekta daļā tiek izvirzīti priekšlikumi, kā minimizēt bankas esošas problēmas, pilnveidojot kredītpolitiku. Risinājumu izvēlei tiek izmantotas lēmumu pieņemšanas metodes, tiek aptaujāti bankas iekšējie eksperti. Tehnoloģiskās daļas ietvaros tiek izmantota modelēšanas metodoloģija, lai konstatētu galvenās tendences un likumsakarības, kuras ietekmē komercbankas akumulēto depozītu kopsummu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek konstatēti galvenie darba vides riski un izvirzīti priekšlikumi to minimizēšanai. Grafiskajā daļā ir iekļauti vissvarīgākie grafiki un attēli, kuri tika izveidoti pētījuma gaitā. Diplomprojekta galvenais rezultāts tika atklātas nepilnības bankas darbībā un tika izvirzīti konkrēti priekšlikumi šo problēmu atrisinājumam caur kredītpolitikas pilnveidošanu. Diplomprojektā ir iekļauti: 18 attēli, 10formulas, 37 tabulas, 3 pielikumi. Kopējais lapu skaits ir 92.
Atslēgas vārdi banka kreditpolitika projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā bank policy project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 15:56:39