Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Balansēšanas armatūras efektīva izmantošana ūdens apkures sistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Effective application of balancing valves in water heating systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs I.Škapare
Recenzents A.Krūmiņš
Anotācija Maģistra darbs "Balansēšanas armatūras efektīva izmantošana ūdens apkures sistēmās" ir veltīts dažādu ūdens apkures sistēmu balansēšanas risinājumu izpētei, lai noteiktu to ietekmi uz apkures sistēmas darbības efektivitāti un iespējamām sistēmas ekspluatācijas izmaksām. Ir iespējami dažādi apkures sistēmu balansēšanas risinājumi un no tiem ir jāizvēlas efektīvākais, kas ilgtermiņā nodrošinātu nevainojamu sistēmas darbību un zemas sistēmas ekspluatācijas izmaksas. Darba teorētiskajā daļā tiek analizēta tirgū pieejamā balansēšanas armatūra, tās pielietojums, regulēšanas princips un veids, priekšrocības un trūkumi. Pamatojoties uz veikto balansēšanas armatūras izpēti, darbā tiek apkopotas katras balansēšanas armatūras funkcijas, noteikti ieteicamie balansēšanas modeļi viencauruļu un divcauruļu apkures sistēmām, kā arī norādīti neieteicamie modeļi. Darba praktiskajā daļā tiek analizēti dažādi iespējamie balansēšanas modeļi viencauruļu un divcauruļu apkures sistēmām. Konkrētas ēkas apkures sistēmai tiek veikts hidrauliskais aprēķins un piemēroti vairāki balansēšanas modeļi, Ar aprēķina metodēm tiek noteiktas katra modeļa ekspluatācijas izmaksas un iespējamie kapitālieguldījumi. Lai noteiktu katras sistēmas efektīvāko balansēšanas modeli ilgtermiņā, darbā tiek aprēķinātas katra modeļa dzīves cikla izmaksas un veikts salīdzinājums. Iegūtie rezultāti apkopoti grafiskā un tabulu veidā un ļauj salīdzināt dažādu balansēšanas risinājumu priekšrocības un trūkumus. Darbā tiek noteikts ekonomiskais ieguvums, ko iespējams iegūt realizējot apkures sistēmas balansēšanas projektu, kā arī norādīti ieteikumi energoefektīvu apkures sistēmu projektēšanas uzdevuma definēšanai un esošo normatīvo dokumentu uzlabošanai. Secinājumos tiek dots modeļu izvērtējums, norādot katra modeļa pielietošanas sfēru, un rekomendācijas, kas ļauj izanalizēt esošo situāciju un pieņemt atbilstošāko risinājumu konkrētu apkures sistēmu balansēšanai. Maģistra darbā ir 64 lappuses, 23 aprēķina formulas, 11 tabulas, 19 attēli. Darbā izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Apkures sistēma, balansēšanas armatūra, hidrauliskā balansēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Heating system, balancing valves, hydronic balancing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 09:43:07