Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Industriālā riska novērtējums SIA "Latvija Statoil" Aviācijas degvielas terminālī "
Nosaukums angļu valodā "Industrial Risk Assessment of "Latvija Statoil" Ltd Aviation Fuel Terminal "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing.,Guntis Tribis
Recenzents Dr.sc.ing., Guntis Svīķis
Anotācija Rubiks J. Industriālā riska novērtējums SIA Latvija Statoil Aviācijas degvielas terminālī: Bakalaura darbs / J.Rubiks, G.Tribis, M.Sc.Ing.,Pr. docents Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti septiņi attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu, seši avoti angļu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi. Darba mērķis ir iepazīties ar termināļa darbību un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar industriālā riska samazināšanu. Darba teorētiskajā daļa tiek apskatītās svarīgākās bīstamības un riska analīzes metodes, no kurām tuvāk tiek apskatīta FMECA. Tiek izpētīta industriālā riska novērtējuma procedūra. Darba analītiskajā daļā tiek izmantota SVID analīzes metode. Tiek izmantoti riska novērtējuma procedūras etapi, objekta izpētei. Darba praktiskajā daļā tiek izmantota FMECA metode, ar kuras palīdzību tiek noteiktas nozīmīgākās iespējamās avārijas objektā. Izpētīti iespējamie varianti avāriju novēršanai. Pēc FMECA analīzes lielāko degvielas noplūšanas draudu cēlonis ir kritiskā līmeņa atslēgšanas sistēmas nenostrādāšana. Lai novērstu lielākos degvielas noplūšanas draudus, jāizveido automātisko vārstu sistēmu. Šī sistēma pilnībā atmaksātos 12 gados pēc tās uzstādīšanas. Sistēmas izdevīgums aprēķināts attiecībā pret avārijas seku novēršanas izmaksām.
Atslēgas vārdi Industriālā riska novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Industrial Risk Assessment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 09:13:05