Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA „RED SUN” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Operating efficiency enhancement project for “RED SUN” Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir SIA RED SUN darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbā ir apskatīts uzņēmums SIA RED SUN, kura pamatdarbība ir bāru darbība. Darba apjoms ir 112 lapas, kurās iekļautas 42 tabulas, 35 attēli un 8 formulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta tā saimnieciskās darbības analīze, kā arī izpētīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Uzņēmumā tiek atklātas pastāvošās problēmas un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Šī nodaļa sastāv no 31 lapas, kurā ievietotas 13 tabulas un 14 attēli. Nākamā ir diplomdarba projekta daļa, kas sastāv no 28 lapām, kur ievietotas 26 tabulas un 5 attēli. Šajā nodaļā ir izstrādāti priekšlikumi un veikti aprēķini, lai paaugstinātu uzņēmuma SIA RED SUN efektivitāti. Efektivitātes paaugstināšanai ir izstrādāti trīs projekti elektroenerģijas jaudas palielināšanas projekts, investīciju projekts pagrabstāva apbūvei un iekārtošanai, kā arī mājas lapas izstrādes projekts. Tehnoloģiskajā daļā ir parādīta uzņēmuma SIA RED SUN mājas lapas tehniskā puse un tās izstrādes process. Mājas lapa ir izveidota, izmantojot programmu Notepad2. Izveidotā mājas lapa veidota trīs līmeņos un sastāv no 9 sadaļām galvenās, sākuma, par mums, uzņēmuma vēsture, Red Sun Buffet produkcija, galerijas, pasākumi, karte, kontakti. Šīs lapas savā starpā ir saistītas. Mājas lapa ir izveidota izmantojot dažādus attēlus, rakstisku informāciju, aplikācijas, lai tā būtu funkcionāla un pievilcīga interneta lietotājiem. Šī nodaļa sastāv no 11 lapām, kurās ievietoti 16 attēli. Dabas un darba aizsardzības daļā veikta darba vietas pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana. Darba vides sakārtošanai un drošas darba vides izveidošanai uzņēmumā SIA RED SUN ir izveidots darba aizsardzības plāns 2013. gadam. Dabas uz darba aizsardzības daļa sastāv no 5 lapām, kur iekļautas 2 tabulas. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kur ievietoti 16 attēli, lai uzskatāmi un skaidri atspoguļotu diplomprojektā ievietoto informāciju. Diplomprojektā izmantotā literatūra sastāv no zinātniskās literatūras, interneta resursiem, kā arī uzņēmuma nepublicētā informācija. Diplomprojekta izstrādes procesā ir izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA RED SUN darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency enhancement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 12:51:58