Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Programmatūras funkcionālās testēšanas metodes un to izmantošanas iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Software Functional Testing Methods and Their Applications
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Mg. sc. ing. Raitis Kozlovskis
Anotācija Programmatūras izstrādes projektā testēšanai ir ļoti liela nozīme, jo tieši tā nodrošina gala produkta kvalitāti un atbilstību izvirzītajām prasībām. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar funkcionālās testēšanas metodēm un rīkiem un novērtēt to izmantošanas iespējas dažādās situācijās. Šī darba galvenie uzdevumi ir iepazīties ar vispārīgajiem testēšanas pamatprincipiem un nostādnēm, apkopot metodes, kas ir paredzētas funkcionālajai testēšanai un izanalizēt katras metodes pielietošanas iespējas, praktiski izstrādāt testēšanas scenārijus programmas testēšanai, izmantojot doto prasību specifikāciju un izanalizēt automātiskās testēšanas iespējas funkcionālās testēšanas laikā. Pētījuma ietvaros, izmantojot programmatūras aprakstu, praktiski ir izveidoti vairāki testpiemēri, testa scenāriji un testa plāns, kas ir paredzēti programmatūras funkcionālajai testēšanai. Bakalaura darbā, praktiski veidojot programmatūras testpiemērus, ir apskatītas četras melnās kastes testēšanas metodes: robežvērtību analīze, ekvivalences sadalīšana, lēmumu tabulas un stāvokļu pārejas. Savukārt, teorētiskajā daļā ir apskatītai jautājumi par funkcionālo un nefunkcionālo testēšanu un testēšanas automatizācijas izmantošana. Darba rezultātā ir iegūtas zināšanas par testēšanu, testēšanas automatizāciju, izveidoti testpiemēri, testa scenāriji un testa plāns. Darba apjoms -86 lpp., 15 tabulas, 16 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Funkcionālā testēšana, metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Functional testing, methods
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 12:39:40