Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā “The company"s performance improvement project”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. S.Ivanova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Darbā tiek apskatīts SIA „TEKA telekom”, kas nodarbojas ar telekomunikāciju iekārtu un tīklu projektēšanu, tirdzniecību un apkalpošanu. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, tiek veikta saimnieciskās darbības analīze un novērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Analizējot uzņēmuma darbību, tiek izpētīta uzņēmuma iekšējā vide, kā arī uzņēmuma klienti un konkurenti, un veikta SVID analīze. Šajā daļā tiek konstatētas trīs problēmas, kas ir saistītas ar darbinieku kvalifikācijas celšanas nepieciešamību, klientu piesaisti un produktu klāsta paplašināšanu. Projekta aprēķinu daļā tiek ir izstrādāti pasākumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai – darbinieku apmācības, uzņēmuma reklāma, jaunā produkta – ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ieviešana. Tiek novērtēti plānotie pasākumi un sniegts ekonomiskais pamatojums. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts esošās mājas lapas vērtējums un tiek sniegti priekšlikumi tās pilnveidošanai. Darba aizsardzības daļā tiek veikts inženiera darba risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskajā daļā tiek iekļauti attēli, diagrammas un tabulas, kas tiek izstrādātas un izveidotas diplomprojekta izstrādāšanas gaitā. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 80 lapas, tajā ir iekļauti 15 attēli, 35 tabulas, 13 formulas un pielikums. Diplomprojektā tiek izmantota vispārējā un speciālā literatūra, interneta resursi, LR likumi un SIA „TEKA telekom” nepublicētie materiāli. Diplomprojekta izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The company"s performance improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2012 20:04:50