Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas parāda vadīšana un tā samazināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā „Latvian debt management and options for its reduction”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Dovladbekova
Recenzents Lektore G.Blagova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Lāsma Ancēna, savukārt bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Inna Dovladbekova, asoc. prof., Dr.oec. Bakalaura darba tēma ir Valsts parāda vadīšana un tā samazināšanas iespējas. Īpaši pēdējos gados ir būtiski pieaudzis daudzu valstu parāds, kas tādējādi samazina izdevumus citām valsts svarīgām funkcijām, jo pieaugot valsts parādam, palielinās arī izdevumi par tā apkalpošanu. Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem pētījuma teorētiskajā daļā tiek atspoguļota valsts parāda būtība, veidi, struktūra un izmaksas, kā tiek vadīts valsts parāds un kādas ir tā samazināšanas iespējas. Savukārt otrajā nodaļā tiek analizēts tieši Latvijas centrālās valdības parāds un tā vadība, kā tas ir mainījies no 2006. gada līdz 2011. gada beigām, kāda ir tā iekšējā un ārējā struktūra. Papildus tiek aplūkoti kredītreitingi, kas ļoti lielā mērā nosaka investoru piesaisti valstij, tiek analizētas valsts parāda izmaksas un Latvijas parāda atmaksas profils, kā arī tiek izskatītas parāda samazināšanas iespējas. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Tika secināts, ka Latvijas valsts parāda izmaiņas būtiski ietekmē valdības veiktā fiskālā politika, kā arī ekonomiskā un finanšu situācija ne tikai Latvijā, bet arī ārējā tirgū. Tā kā Latvija uz 2011.gada beigām esošo valsts parādu plāno pārfinansēt, nozīmīgu lomu ieņems starptautisko reitinga aģentūru vērtējums. Tāpēc valdībai ir jāturpina atbildīga fiskālā politika un strukturālās reformas, kas nodrošinās Latvijas konkurētspējas stiprināšanos pasaules tirgos un veicinās Latvijas finanšu situācijas stabilitāti. Bakalaura darbs sastāv no 68 lappusēm, tai skaitā divām nodaļām, četrpadsmit apakšnodaļām, trīs tabulām, vienpadsmit attēliem, un viena pielikuma. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ancēna L. Latvijas valsts parāds un tā samazināšanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Dovladbekova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 68 lpp.
Atslēgas vārdi valsts parāds
Atslēgas vārdi angļu valodā public debt
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 09:47:54