Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums E-pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā E-services company"s development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēmas nosaukums ir „E-pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts”. Diplomprojekta mērķis ir paaugstināt uzņēmuma SIA ‘77Agency” darbības efektivitāti, attiecīgi, veikt uzņēmuma attīstības projektu. Lai sasniegtu doto mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1) apkopot un analizēt informāciju par uzņēmuma darbību, attīstību un izmaiņām; 2) rast praktisku pielietojumu izanalizētajai informācijai; 3) izstrādāt priekšlikumus atklāto uzņēmuma problēmu risināšanai; 4) pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšani; 5) veikt uzņēmuma darba risku novērtēšanu un izstrādāt darba aizsardzības pasākumu plānu; 6) izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Diplomprojekta pirmā daļa veltīta SIA „77Agency” darbības aprakstam un analīzei. Diplomprojekta otrā daļa ir veltīta uzņēmuma attīstības projekta izveidei. Diplomprojekta trešajā daļā tiek aprakstīts jaunas projekta menedžmenta programmatūras „Intervals” ieviešanas un darbības apraksts. Diplomprojekta ceturtajā daļā tiek izrunāti jautājumi par darba un dabas aizsardzību. Diplomprojekta pēdējā daļā tiek apkopota grafiskā informācija. Darbā tika izmantotas tādas metodes kā salīdzināšanas, aprakstošā, grafiskā, un teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze. Par pētījuma avotiem diplomdarbā kalpoja Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, ekonomiskā literatūra, elektroniskie informācijas avoti, raksti, komentāri, darbā gūtā pieredze, kā arī ierobežotas pieejamības materiāli, kā uzņēmuma SIA „77Agency” informācijas sistēmu statistikas dati, iekšējās kārtības dokumenti, kā arī uzņēmuma darbinieku personīgie viedokļi, pamatojoties uz viņu pieredzi. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 83 lapaspuses. Darbu papildina 27 attēli un 22 tabulas. Darbā izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi e - pakalpojumi, interneta tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā e- services, internet tehnology
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 17:03:52