Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hirālu 4-aminotetrahidroindazolu sintēze un pārvērtības
Nosaukums angļu valodā Synthesis and transformations of 4-aminotetrahydroindazoles
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. M.Turks, Dr.chem. I.Strakova
Recenzents Dr.chem. M.Plotniece
Anotācija Maģistra darbā ir aprobētas hirālu 4-amino-tetrahidroindazolu sintēzes metodes, atrasti optimāli apstākļi to sadalīšanai enantiomēros, izmantojot diastereoizomēro sāļu kristalizēšanas metodi, par hirālām skābēm lietojot kamparskābi un 2,3-di-O,O"-benzoilvīnskābi. Enantiomērā pārākuma noteikšanai izmantota augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija (AEŠH), lietojot dažāsas hirālās stacionārās hāzes: CHIRAL AGP 4.0 × 100 mm kolonna ar α1-skābo glikoproteīnu un β-ciklodekstrīna LiChroCART ChiraDex 4.0 × 250 mm kolonna. 4-Amino-tetrahidroindazolu absolūtā konfigurācija pierādīta ar kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) spektroskopiju, iepriekš savienojumus atvasinot ar hirālu derivatizācijas aģentu - (R)-metoksifeniletiķskābi. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1967. līdz 2012. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Espacenet, Beilstein Crossfire, SciFinder un Google Scholar. Maģistra darba ietvaros ir sintezēti jauni tetrahidroindazolu saturoši savienojumi. Savienojumu struktūras ir pierādītas, lietojot KMR un IS spektroskopiju. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 105 lpp. Darbs satur 23 shēmas, 23 attēlus, 8 tabulas, tajā izmantoti 75 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIRĀLI 4-AMINO-TETRAHIDROINDAZOLI, RACEMĀTS, ENANTIOMĒRAIS PĀRĀKUMS, DIASTEREOIZOMĒRO SĀĻU KRISTALIZ
Atslēgas vārdi angļu valodā CHIRAL 4-AMINO-TETRAHYDROINDAZOLES, RACEMATE, ENANTIOMERIC EXCESS, CRYSTALLIZATION OF DIASTEREOMERIC
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 09:51:05