Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Finanšu produktu risku vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Financial products risk management improvement project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Darba autore : Aleksandra Titova Diplomprojekta temats: Finanšu produktu risku vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 81. lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām : analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Darbā ietvertas 45 tabulas, 26 attēli, 6 formulas un 10 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 31 izmantotie literatūras avoti. Darba saturs : analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīze, finanšu darbības novērtējums. Pētījuma rezultātā analītiskajā daļā tika konstatēts, ka sabiedrības darbībai galvenais piemītošais finanšu risks ir ārvalstu valūtas risks. Projekta aprēķinu daļā finanšu riska vadības procesa pilnveidošans ietvaros darba autore izskata iespējas pielietot atvasinātos finanšu instrumentus, riska novēršanas kontroles mehānisma ieviešanu darbības praksē riska mazināšanas nolūkos. Diplomprojekta izmantotie materiāli: pētamā objekta finanšu gada pārskati, operatīvās bilances dati, stratēģiskie plāni un informācija par to izpildi, iekšējās politikas un procedūras riska vadīšanas jautājumos, personāla aptaujas dati , darba autores personīgie novērojumi, sabiedrības nepublicētie materiāli, masu informācijas līdzekļi, statistikas dati, mācību līdzekļi, ekonomikas literatūra, sabiedrības darbību reglamentējošie dokumenti: Ministru Kabineta noteikumi, Finanšu un kapitālu tirgus komisijas gada pārskati, izdotie noteikumi, LR likumdošana.
Atslēgas vārdi ārvalstu valūtas risks, finanšu risku vadība, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā currency risk, financial risk management, improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 00:51:24