Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas sistēmas pilnveidošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of the funding system in pre-school education institutions in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore L.Kamola
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba nosaukums :Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas sistēmas pilnveidošana Latvijā. Bakalaura darba autors: Evija Upīte. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lektore L. Kamola. Pirmajā nodaļā izpētīta pirmsskolas izglītības būtība, tās nozīme sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā, kā arī ir apkopota pirmsskolas izglītības vēsturiskā attīstība. Otrajā nodaļā izpētīta pirmsskolas izglītības sistēma Latvijā, tās nodrošinājums, kā arī tiek analizēti pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji un demogrāfijas tendences. Trešajā nodaļā analizēta pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas sistēma, tās normatīvā bāze un finansējuma veidi. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi, kas izstrādāti pēc veiktās analīzes darbā. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Darba kopējais apjoms 43 lapaspuses. Darbā ir 12 attēli un 6 tabulas, izmantoti 39 literatūras avoti, un ir 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Izglītība, pirmsskola, finansēšanas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Education, pre-school, funding system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 08:48:36