Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Valsts aģentūras personāla vadības uzlabošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving personnel management in a state agency”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,I.Komkova
Anotācija Diplomprojekta autore: Jolanta Ulpe Diplomprojekta vadītājs: Elīna Gaile-Sarkane, RTU profesore, Dr.oec. Diplomprojekta temats: „Valsts aģentūras personāla vadības uzlabošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 75 lapas; darbā iekļautas 21 tabula, 22 attēli un 5 formulas; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 30 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, zinātniskā literatūra, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par Aģentūras darbību un struktūru, personāla sastāvu un kustību, personāla meklēšanas un atlases procesiem, darbinieku motivācijas sistēmu un vadītāju efektivitāti. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts darbinieku meklēšanas un atlases projekts, darbinieku motivācijas paaugstināšana projekts un vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika analizēts esošais Aģentūras pieteikumu reģistrs un izstrādāts jauns. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzība apmācības process Aģentūrā un izstrādāts darba vides risku samazināšanas plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Ulpe J. Valsts aģentūras personāla vadības uzlabošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gaile-Sarkane E. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 75lpp.
Atslēgas vārdi Valsts aģentūras personāla vadības uzlabošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving personnel management in a state agency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 14:27:40