Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Fotoreaktīvo elementu ar tīklu salāgojošo pārveidotāju izstrāde, izmantojot plakanas kopnes"
Nosaukums angļu valodā "Design of Grid Interphase Converter for Photovoltaic with Bus Bars"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs I.Galkins
Recenzents A.Sokolovs
Anotācija Bakalaura darbā ar projektu daļu ir aprakstīta pustilta pārveidotāja ar strāvas vadošo struktūru ar simetrisku plakanu kopņu konstrukciju ģeometriskā optimizācija. Šāds paņēmiens palīdz samazināt pārspriegumu uz slēdzēm komutācijas laikā, samazināt zudumus un optimizēt aizņēmāmo vietu. Lai īstenotu nospraustos mērķus tiks izmantota ģeometrijas modelēšanas programma SoldWorks, galīgu elementu metode (FEM), kas realizēta simulācijas vidē JMAG Designer un JMAG Studio, kā arī simulācijas vidē LTspice. Darba pirmajā nodaļā tiks aprakstīta intelektuālās hibrīdas nepārtrauktās barošanas sistēmas fotoelektriskā elementa daļas struktūra, kā arī tīkla salāgojošā pārveidotāja darba pamati. Darba otrajā nodaļā tiek sniegts plakanas kopnes struktūras īpašību un izmantošanas priekšrocību pārskats. Šajā nodaļā tiek aprakstīta arī plakanas kopnes fizikālā būtība un izstrādes process. Darba trešajā nodaļā tiek aplūkotas galīgo elementu metodes pamati un modelēšanas programmas SolidWorks, JMAG Designer un JMAG Studio funkcionālis, kā arī tiek aplūkots modelēšanas process. Pēdējā nodaļā ir veltīta ģeometriski optimizēta pustilta pārveidotāja ar simetrisku plakanu kopņu konstrukciju iespējamo variantu, kā arī montāžas un dzesēšanas sistēmu aprakstam. Šajā nodaļā tiek aprēķināta komutācijas ķēdes kopējā parazītiskā induktivitāte un analizēts pārspriegums uz slēdžiem komutācijas brīdī. Veikto eksperimentu rezultāti tiek salīdzināti ar modelēšanas rezultātiem. Darbā: 68 lpp. teksts, 80 attēli, 2 tabulas, 5 pielikumi un 27 informācijas avotu nosaukumi.
Atslēgas vārdi plakanas kopnes; pustilta pārveidotājs; galīgo elementu metode; JMAG; parazītiskā induktivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā busbar; half-bridge converter; FEM; JMAG; stray inductance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2012 14:03:08