Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Rimi Latvia” personāla motivācijas politikas pilnveidošanas projekts ”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing personnel motivation in SIA „Rimi Latvia””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., S.Gailīte
Recenzents Dr.oec., I.Komkova
Anotācija Diplomprojekta autore : Kristīna Burve Diplomprojekta vadītāja: Sarmīte Gailīte, Mg. psih. Diplomprojekta temats: SIA Rimi Latvia personāla motivācijas politikas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 87 lpp; darbā iekļautas 15 tabulas, 30 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 28 literatūras avoti, t.sk. elektroniskie resursi, speciālā literatūra personāla vadībā, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika raksturota mazumtirdzniecības nozare Latvijā un Latvijas darba tirgus, tika apskatīts Latvijas Darba devēju konfederācijas pētījums par darbinieku apmierinātību ar darbu Latvijā, un analizēta personāla vadības nozīme un motivācijas teorijas. Projekta daļas ietvaros tika izstrādāta anketa un veikts pētījums par darbinieku apmierinātību ar darbu uzņēmuma lielveikalā Alfa, apstrādāti iegūtie dati un izdarīti secinājumi. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts anketēšanas metodes, dabas un darba aizsardzības daļā tika noteikti darba vides riski uzņēmumā pēc Somijas metodes un tika izstrādāts darba risku novēršanas plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Burve K. SIA Rimi Latvia personāla motivācijas politikas pilnveidošanas diplomprojekts: Diplomprojekts Vadītāja Mg. psih., RTU lektore Gailīte S.- Datorsalikums. - Rīga:RTU,2011
Atslēgas vārdi Personāla motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel motivation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 10:59:54