Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Tiltu betons un betonēšana"; inženierprojekts "Tilts pār Indricu uz autoceļa A6"
Nosaukums angļu valodā "Concrete for Bridge Structures and Concreting"; Engineering Design Project "Bridge over the River Indrica on Road A6"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents Raimonds Maslovskis
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekts sastāv no divām daļām: bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darbs. Bakalaura darba nosaukums ir „Tiltu betons un betonēšana”. Šis bakalaura darbs ir akadēmisks pētījums par galvenajām problēmām, kuras var konstatēt, ikdienā izmantojot betonu, kā tiltu nesošo konstrukciju galveno sastāvdaļu. Apskatītas un izanalizētas galvenās prasības betonam un tā sastāvdaļām. Apskatīti galvenie tiltu būvniecībā izmantojamo betonu reglamentējošie akti. Bakalaura darbā vērība pievērsta tādām tēmām kā betona poras un to darbība dažādos apstākļos. Tāpat apskatīti aktuālākie tiltu betonu bojājumu cēloņi, tai skaitā dažāda veida betona korozijas. Bakalaura darbā pievērsta uzmanība arī tiltu betonēšanas darbu veikšanai un galvenajām problēmām, ar kurām jāsaskaras ikdienā, veicot tiltu konstrukciju betonēšanas darbus. Bakalaura darba sastāvā ietilpst 17 tabulas un 25 attēli. Inženierprojekts. Inženierprojekta nosaukums ir „Tilts pār Indricu uz autoceļa A6”. Inženierprojektā veikta tehniskā projekta izstrāde pilnai tilta būvniecībai uz autoceļa A6. Inženierprojektā izstrādāti divi tilta rekonstrukcijas varianti, no kuriem izvēlēts ekonomiski izdevīgākais – monolītas spriegbetona plātnes tilts. Šim variantam veikti aprēķini galvenajām tilta elementu konstrukcijām: pāļiem, tilta balstiem un laidumam ar saspriegto stiegrojumu. Inženierprojektā izstrādāts arī paskaidrojuma raksts, projekta specifikācijas un galveno konstrukciju un mezglu rasējumi. Izstrādāta satiksmes organizācijas shēma tilta remontdarbu laikā. Sastādīts darbu daudzumu saraksts – tāme.
Atslēgas vārdi Tiltu betons, tilta projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete of bridges, design of bridge
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 17:17:58