Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pakalpojumu pilnveidošanas projekts viesnīcā „Grands Palace””
Nosaukums angļu valodā „Project for improving services in the hotel „Grand Palace””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojekta autors: Vairis Partika. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Normunds Balabka. Diplomprojekta temats: Pakalpojumu pilnveidošanas projekts viesnīcā Grand Palace. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, publikācijas periodikā, elektroniskie resursi, mācību līdzekļi un viesnīcas Grand Palace nepublicētie materiāli. Analītiskajā daļā tiek raksturota viesnīcas Grand Palace darbība un darbības nozare, veikta uzņēmuma finanšu rādītāju dinamikas izpēte, veikta patērētāju un mērķa tirgus analīze, konkurentu un SVID analīzes. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs pakalpojumu pilnveidošanas projekti viesnīcā Grand Palace. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta projektu plāna izveide izmantojot Microsoft Office Project programmu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti darba vides riski viesnīcas Grand Palace grāmatvedības departamenta darbiniekiem izmantojot Somijas 5 ballu sistēmu un sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns 2011. 2012. gadiem. Grafiskā daļa ietver sevī visus darba autora izstrādātos grafikus un attēlus, kas izmantoti diplomprojektā. Diplomprojekta rezultāti: tiek analizētas tendences tūrisma nozarē, viesmīlības loma tūrisma nozarē, SPA un konferenču pakalpojumi biznesa klases viesnīcās, veikta patērētāju un mērķa tirgus analīze, konkurentu analīze, izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, novērtētas ārējās vides iespējas un draudi. Izvirzīti trīs priekšlikumi: Viesnīcas Grand Palace vasaras terases izbūves projekts, viesnīcas Grand Palace SPA centra pilnveidošanas projekts un viesnīcas Grand Palace konferenču zāles paplašināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 81 lpp., darbā iekļautas 51 tabulas, 29 attēli, 21 formulas, 14 pielikumi
Atslēgas vārdi Pakalpojumu pilnveidošanas projekts viesnīcā Grand Palace
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving services in the hotel Grand Palace
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 09:41:28