Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Vides iedarbības analīze uz ceļiem ar melno segumu Latvijā” („Smiltenes ielas posma rekonstrukcija Daugavpilī”)
Nosaukums angļu valodā „Environment Impact Analysis on Roads with Asphalt Pavement in Latvia” („Reconstruction of Smiltenes Street in Daugavpils”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Vides iedarbības analīze uz ceļiem ar melno segumu Latvijā (Environment Impact Analysis on Roads with Asphalt Pavement in Latvia), kas mūsdienās valstī ir ļoti aktuāla. Viena ceturtdaļa no ceļu ar melno segumu ir klasificētie ka sabrukuši un prasa pilnīgo segas rekonstrukciju. Darbā tika veikta vides ietekmējošo faktoru uz ceļiem ar melno segumu detalizēta bojājumu jeb radītu seku izpēte ar piemēriem (attēliem). Tika veikta zemes klātnē notiekošo procesu analīze (ūdens-siltuma režīms, kūkumošanas process). Apskatīju uz reāla objekta kūkumošanas procesu, to sekas. Problēmvietās tika urbti paraugi, vēlāk sertificēta ceļu laboratorija tos pārbaudīja. Apskatīju meteoroloģiskus datus, no tiem nozīmīgākie bija lietus ūdeņi. Grafiski parādīta sūkņu stacijas noslodze noved pie domas, ka ir jāmeklē lietus ūdeņu alternatīvas novadsistēmas. Izpētīju ceļa posmu Daugavpils Rīga (gar labo un kreiso Daugavas krastu) iespējamas virzīšanas iespējas, to komforta līmeņus. Uzskatu, ka paveiktais darbs ir noderīgs, jo tika veiktas vairākas izpētes, ka arī izstrādāti ieteikumi ceļa būvniecībai ar pagarināto kalpošanas laiku. Inženierprojekta tēma ir Smiltenes ielas posma rekonstrukcija Daugavpilī (Reconstruction of Smiltenes Street in Daugavpils). Minēta posma rekonstrukcija ir nepieciešama, jo segums ir nolietojies, palielinoties automobilizācijas skaitlim tika apgrūtināts kreisais pagrieziens no Varšavas ielas. Izpētot dažādus ceļa trases variantus (tilts, tunelis, apvidus līmenī) izsecināju, ka pēdējais ir labākais. Ceļa trases rekonstrukcija skara arī blakusesošus ceļus un krustojumus. Objekts tika sadalīts 5. ceļu posmos. Paredzēts izbūvēt 2 rotācijas apļus, T-veida krustojumu vietās. No Varšavas ielas uz Satiksmes ielu tika izveidota laba papildjosla, kas apiet rotācijas apli, jo transportlīdzekļu daudzums pārsniedz 25% no kopējas ceļu mezgla satiksmes intensitātes. Darba kopapjoms: - 136 lapas, 53 attēli, 8 tabulas, 27 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi vides iedarbības analīze uz ceļiem
Atslēgas vārdi angļu valodā environment impact analysis un roads
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 18:45:38