Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kombinētās nomenklatūras koda noteikšana un piemērošana kafijai un to saturošajiem pārtikas produktiem”
Nosaukums angļu valodā “Classification of Coffee and Products Containing Coffee in the Combined Nomenclature”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs G.Skadmanis, RTU lektors
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Kombinētās nomenklatūras koda noteikšanas un piemērošana kafijai un to saturošajiem pārtikas produktiem. Darba mērķis ir izpētīt, kādi pārtikas produkti pasaulē tiek ražoti no kafijas un kādas kļūdas pieļauj uzņēmēji, muitas brokeri un deklaranti, klasificējot kafijas produktus, kādas ir nepareiza koda piemērošanas sekas, kā arī rast risinājumus šādu kļūdu novēršanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi: a) izpētīt muitas tarifu normatīvo bāzi; b) aprakstīt ES KN preču koda noteikšanas būtību; c) aprakstīt muitas maksājumus, izlaižot kafijas produktus brīvam apgrozījumam; d) izpētīt informāciju par SIT un preču izcelsmi; e) izpētīt preces, kādas mūsdienās iegūst no kafijas pupiņām; f) atainot kafijas un kafiju saturošu pārtikas produktu klasifikāciju ES KN; g) izpētīt iespējamās kļūdas, klasificējot kafijas produktus; h) analizēt datus par kafiju saturošu preču, kas ietilpst ES KN 0901. un 2101. preču pozīcijā, importu ES un Latvijā; i) analizēt datus par importa deklarāciju, kas noformētas Latvijas muitas iestādēs, datu atbilstības pārbaužu rezultātiem; j) izdarīt secinājumus par darbā atklātām problēmām; k) izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai. Pētījuma objekts ir iespējamās kļūdas, klasificējot kafiju un kafiju saturošus pārtikas produktus, bet pētījuma priekšmets uzņēmēju, muitas brokeru, deklarantu rīcība, nosakot ES KN kodu. Darbā apskatīta problēma mūsdienu tehnoloģiskā attīstība un kafijas saturošu produktu dažādība apgrūtina ātri noteikt precīzu ES KN kodu, tādējādi tiek pieļautas gan tīšas, gan netīšas kļūdas, kas noved pie neprecīzu muitas maksājumu aprēķināšanas un iekasēšanas. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīzes, datu salīdzināšanas un analīzes un grafiskā metode. Tā kā literatūras avoti un informācija interneta resursos par preču klasificēšanu ir maz pieejama, tad šo diplomdarba teorētisko materiālu var izmantot gan muitas amatpersonu, gan uzņēmēju izglītošanai, kā arī iespējams to izmantot augstskolās muitas, loģistikas un starptautiskās tirdzniecības priekšmetu lekcijās. Darba praktisko nozīmi autors pamato ar šī darba pētnieciskās daļas izmantošanu muitas amatpersonu kvalifikācijas celšanas kursos un semināros, kas paredzēti uzņēmējiem, deklarantiem un muitas brokeriem. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām, 104 lappusēm un tajā ir iekļautas 24 tabulas, 82 attēli, t.sk., 6 diagrammas, kā arī 3 formulas, 7 pielikumi un atsauces uz 131 informācijas avotu.
Atslēgas vārdi Kombinētā nomenklatūra, preču klasificēšana, kafija
Atslēgas vārdi angļu valodā Combined Nomenclature, classification of goods, coffee
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 14:28:00