Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Aksiālās dispersijas ietekme uz dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņām"
Nosaukums angļu valodā "Influence of axial dispersion on drinking water quality changes in water supply networks"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Rubulis
Recenzents G.Jaudzems
Anotācija Darbā ir apskatīti un analizēti dzeramā ūdens apgādes tīklu modelēšanai izmantoto programmu algoritmi, kā rezultātā ir identificēti vispārinājumi, kas veikti izstrādājot šo programmu algoritmus un kas būtiski ietekmē šajās programmās iegūtos rezultātus. Darbā ir analizēta aksiālās dispersijas vispārināšanas ietekme uz dzeramā ūdens kvalitātes modelēšanas rezultātiem, kā arī apskatītas iespējas aksiālās dispersijas ietekmi iekļaut plaši izmantoto modelēšanas programmu algoritmos. Darbā ir aprakstīta eksperimentāli veikta aksiālās dispersijas koeficienta noteikšana taisnā cauruļvadā un cauruļvadā ar līkumiem, kā arī Microsoft Excel vidē izveidota modeļa, ar kura palīdzību ir iespējams modelēt dzeramā ūdens piesārņojuma koncentrācijas izmaiņas dzeramā ūdens apgādes tīklā, iekļaujot tajā aksiālās dispersijas ietekmi, izstrādāšana. Darbs sastāv no 69 lappusēm teksta, 22 attēliem, 9 tabulām, 10 pielikumiem un 35 nosaukumu informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Dzeramā ūdens kvalitāte, modelēšana, aksiālā dispersija
Atslēgas vārdi angļu valodā Drinking water quality, modeling, axial dispersion
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:42:24