Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide A/S "Emblēmu paklāju serviss" klientu apmierinātības paaugstināšanai "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes to Increase Satisfaction of JSC "Emblemu Paklaju Serviss" Customers "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Guna Čivčiša
Recenzents Mg.oec.Jānis Vanags
Anotācija Cīrule A. Procesu pilnveide A/S Emblēmu paklāju serviss klientu apmierinātības paaugstināšanai: Bakalaura darbs / A.Cīrule, G.Čivčiša. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70lpp, tajā iekļauti 19 attēli, 6 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt iespējamās darbības, kā palielināts klientu apmierinātību un izstrādāt uzņēmuma iekšējo procesu shēmas. Pirmajā darba daļā ir iekļauts teorētiskais apraksts par kvalitātes vadības sistēmu, klientu sūdzībām un neapmierinātību, kā arī uzņēmuma pašvērtējumu pēc Eiropas izcilības modeļa. Otrajā darba daļa ir veikts uzņēmuma apraksts un raksturojums. Veikts uzņēmuma galvenā procesa analīze. Analizētas klientu vēlmes, sūdzības un neapmierinātība, kā arī identificēti kļūdu cēloņi. Veikta uzņēmuma pašnovērtējuma analīzes pēc Eiropas izcilības modeļa sestā principa ar klientiem saistītie rezultāti. Trešajā darba daļā ir izveidotas uzņēmuma palīgprocesu shēmas un apraksti, aprēķināti uzņēmuma zaudējumi laužot sadarbības līgumu ar klientu neapmierinātības dēļ, veikta klientu apmierinātības aptauja. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir par uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanu un klientu apmierinātības paaugstināšanu.
Atslēgas vārdi Procesu pilnveide A/S Emblēmu paklāju serviss klientu apmierinātības paaugstināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Processes to Increase Satisfaction of JSC Emblemu Paklaju Serviss Customers
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 16:45:14