Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA "Cargo Prolog" stratēģijas izstrādāšana
Nosaukums angļu valodā Strategy development for "Cargo Prolog" Ltd
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec.,prof.L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta tēma ir SIA Cargo ProLog stratēģijas izstrādāšana. Projekta mērķis ir izstrādāt SIA Cargo ProLog uzņēmumam darbības stratēģiju, noteikt problēmas un sniegt tām risinājumu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām : analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēta SIA Cargo ProLog darbība, finansiālais stāvoklis, izmantojot 2008. 2011.gada pārskatus, tiek veikta uzņēmuma SVID analīze, rezultātā no iegūtajiem analīzes datiem tiek izvirzītas uzņēmuma problēmas un priekšlikumi problēmu risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti un novērtēti uzņēmuma analītiskajā daļā konstatētie problēmu risināšanas veidi. Izstrādāta SIA Cargo ProLog stratēģijas mērķu noteikšana ilgam laika periodam, vidēji ilgam laika periodam un īsam laika periodam. Ir izvirzīts priekšlikums iegādāties savā īpašumā vienu smago mašīnu, lai attīstītu uzņēmuma darbību un palielinātu kapitāla rentabilitāti par 10%, kā arī peļņu. Izstrādāta mājas lapas ieviešana uzņēmuma, lai divkāršotu klientu skaitu. Tehnoloģiskajā daļā ar MS Excel programmas palīdzību, tiek izveidota uzņēmuma datu bāze, lai uzņēmums spētu kontrolēt savu darbību un veikt uzskaitījumu, salīdzinājumus, korekcijas informācijā. Darba aizsardzības daļā tiek analizēta SIA Cargo ProLog darba vide un veikta riska faktoru analīze. Tiek izstrādāts SIA Cargo ProLog darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir atspoguļota diplomprojekta gaitā izstrādātās shēmas, attēli, grafiki un tabulas. Diplomprojekta apjoms ir 65 lapas, kurā ietilpst 26 tabulas, 32 attēli, 9 formulas un 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 00:50:01