Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ekonomisko risku ietekme uz Latvijas mazumtirdzniecību nozares attīstību”
Nosaukums angļu valodā „Impact of economic risks on the development of Latvian retail industry”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.I. Voronova
Recenzents Dr.oec. L. Ādamsone
Anotācija Darba autore: Nataļja Krjučkova Darba tēma: Ekonomisko risku ietekme uz Latvijas mazumtirdzniecības nozares attīstību Darba veids: Maģistra darbs Studiju programma: Ekonomika Maģistra darba vadītājs: Irina Voronova Darba apjoms: 113 lpp., 52 informatīvie avoti, 41 attēli, 25 tabulas un 2 formulas. Pētījuma mērķis: noteikt ekonomisko risku ietekmi uz Latvijas mazumtirdzniecības nozares attīstību. Pētījuma uzdevumi: E-komercijas lomas un nozīmes noteikšana mazumtirdzniecībā; Specifisko draudu uzņēmuma ekonomikai un to izraisīto specifisko risku noteikšana e-komercijas izmantošanas gadījumā; Šo draudu izpausmju rakstura un formu noteikšana, to klasifikācija pēc raksturīgākajām pazīmēm, iespējamajām to izpausmes sekām; E-komercijai draudus un riskus izraisošo situāciju pārvaldīšanas metožu noteikšana; E-komercijas risku novērtējuma algoritma izstrādāšana; Ieteikumu izstrāde e-komercijas risku pārvaldīšanai. Darba saturs: Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek analizēti teorētiskie avoti, starptautiskie standarti, risku vadīšana, risku klasifikācija elektroniskajā mazumtirdzniecība, analizētas risku novērtēšanas un vadīšanas metodes, kā arī teorētiskie avoti par riskiem tirdzniecībā. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta mazumtirdzniecības nozares situācija Latvijā un tas nozīmīgākās problēmas. Plašāk analizētas mazumtirdzniecības ekonomikas attīstības tendences un to ietekmējošie faktori, kā arī mazumtirdzniecības nozares problēmas un novērtēti normatīvie šķēršļi ekonomikas mazumtirdzniecības jomā. Zinātniski praktiskajā daļā tiek piedāvāta konkrēta uzņēmuma risku analīze un risku novērtēšana. Tāpat tiek piedāvāts kvalificētas risku vadīšanas modelis, kurš tiek veidots, balstoties uz konkrēta uzņēmuma datiem. Pētījuma metodes: statistiskā analīze; dokumentu analīze; novērtēšanas metode. Darba rezultāti: Izveidots riska vadīšanas algoritms tieši elektroniskajai tirdzniecībai, kurš ir piemērots konkrētam uzņēmuma un elektroniskās mazumtirdzniecības nozarei. Darba izmantojamība: Izstrādātam kvalificētas riska vadīšanas algoritmam var būt praktiskā nozīme, piemēram, uzņēmumam, kas darbojas tirdzniecības jomā, kā arī patērētājiem, kas lieto elektroniskās mazumtirdzniecības nozares pakalpojumus.
Atslēgas vārdi Riski Vadīšana Standarti Klasifikācija Mazumtirdzniecībā Novērtēšana Tiesibas Programmas Specefiski
Atslēgas vārdi angļu valodā Risks Management Standarts Classification Retail Evaluation Assessment Rights Programs Specific
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 23:22:08