Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Pieplūdes gaisa difuzoru optimālā darba diapazona noteikšana"
Nosaukums angļu valodā "Determination of the optimal operating range for air supply diffusers"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Zemītis
Recenzents A.Lešinskis
Anotācija A. Prozumenta bakalaura darbā Pieplūdes gaisa difuzoru optimālā darba intervāla noteikšana izklāstīts pētījums, kura mērķis bija iegūt datus un veikt likumsakarību apkopojumu par pieplūdes gaisa difuzoru darbību pie dažādām gaisa caurplūdes vērtībām jauktās ventilācijas sistēmās. Pētījums tika veikts sertificētā aerodinamikas laboratorijā, balstoties uz ASHRAE 55:2004 un DS EN ISO 7235 standartiem. Pētījumā iegūstamā informācija ir ļoti būtiska modernajās ventilācijas sistēmās, kuras operē mainīgas gaisa caurplūdes režīmā uzlabota iekštelpu klimata un enerģijas taupības nolūkos. Darba rezultātā veikta analīze par pieplūdes gaisa un telpas gaisa temperatūras starpības ietekmi, par difuzoru konstruktīvā izpildījuma ietekmi un gaisa caurplūdes ietekmi uz gaisa sadalījumu un kustības ātrumu telpā. Dati ir apkopoti uzskatāmās tabulās un tiem pievienotas atbilstošas gaisa sadalījuma diagrammas, kuras skaitliski un vizuāli demonstrē minētās sakarības. Praktiskā pētījuma rezultāti salīdzināti ar aerodinamiskajām gaisa strūklu sadales simulācijām CFD programmas vidē, kura paredzēta plūsmas procesu skaitļošanai un modelēšanai. Datu analīzes rezultātā katram difuzoram tika noteikts tas gaisa caurplūdes intervāls, kura robežās telpas iemītnieki netiek pakļauti diskomforta sajūtai no difuzoru darbības aerodinamiskā un akustiskā aspekta. Pētījums izstrādāts ar mērķi apgādāt AVK sistēmu projektētājus ar precīzām pieplūdes gaisa difuzoru tehniskajām specifikācijām, lai tie realizētu ilgtspējīgus iekštelpu komforta risinājumus un lai rezultātā projektu telpu iemītnieki justos komfortabli. Bakalaura darba apjoms ir 85 lpp, 2 pielikumi un 4 rasējumi. Darbā izmantoti 30 attēli, 11 tabulas, 23 formulas un 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Telpu mikroklimats, Pieplūdes gaisa difuzori, Gaisa sadale, Koanda efekts, VAV sistēmas, CFD
Atslēgas vārdi angļu valodā Indoor climate, Air supply diffusers, Air distribution, Coanda effect, VAV systems, CFD
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 11:39:40