Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Apgrozāmo līdzekļu efektivitātes paaugstināšanas projekts uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing current asset efficiency in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec., I.Jansone
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Biruta Bukša Diplomprojekta vadītājs: Irina Voronova, RTU RUE katedras asociētā profesore, Dr.oec. Diplomprojekta temats: „Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts uzņēmumā” Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 (piecām) daļām: analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 81 lapas, 32 tabulas, 15 attēli. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Izstrādājot diplomprojektu, tiek izmantota Latvijas autoru zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi, LR likumi, statistikas rādītāji, gadu un ceturkšņu pārskatu dati, kā arī uzņēmuma nepublicētā informācija. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 22 avotus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Izstrādāts projekts apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai uzņēmumā, izvirzot priekšlikumus apgrozāmo līdzekļu efektīvākai izmantošanai, debitoru un naudas vadības pilnveidošanai. Izstrādāts apgrozāmā kapitāla finansēšanas projekts. Izstrādāts modelis piegādes procesu pilnveidošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bukša B. Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts uzņēmumā : Diplomprojekts : /vadītāja Voronova I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. –81 lpp.
Atslēgas vārdi Apgrozāmo līdzekļu efektivitātes paaugstināšanas projekts uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for increasing current asset efficiency in a company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 11:41:12