Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma „Delta koks” attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project for the company „Delta koks””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Dr.oec., prof. N.Lāce
Anotācija Diplomprojekta tēma ir uzņēmuma Delta koks attīstības projekts. Uzņēmums Delta koks ir skujkoku kokaudzētava. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta nozare un uzņēmums, kurā tas darbojas, veikta uzņēmuma saimnieciskā analīze, konstatētas risināmās problēmas un piedāvāti to risinājumi. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs uzņēmuma attīstības projekti- koku vainagu cērpamās iekārtas ieviešanas projekts, liela izmēra koku rokamā traktora ieviešanas projekts, bērzu stādu audzēšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta programmas Microsoft Office Project 2007. izmantošana diplomprojektā. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski kokaudzētavā un izstrādāts pasākumu plāns to novēršanai. Diplomprojekta grafiskajā daļā uz 16 lapām attēloti projekta gaitā iegūtie rezultāti. Diplomprojekta apjoms ir 83 lapas datorsalikumā. Darbā ietvertas 46 tabulas, 35 attēli, 6 formulas un 13 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 43 izmantotās literatūras avoti un interneta resursi
Atslēgas vārdi kokaudzētava
Atslēgas vārdi angļu valodā conifer nursery
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 14:01:41