Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Latvijas vērtēšanas standarta pilnveidošanas nepiešamība
Nosaukums angļu valodā The necessity of Latvian valuation standart development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., profesors Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., RD PIP galv.ekon. S.Geipele
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumu Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standarta LVS 401 pilnveidošanai. Darbā ir dots apraksts par 2007.gada Nekustamo īpašumu vērtēšanas starptautisko standartu, 2011.gada Nekustamo īpašumu vērtēšanas starptautisko standartu, 2009.gada Eiropas nekustamo īpašumu vērtēšanas standartu, Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standartu LVS 401, Starptautisko grāmatvedības standartu un Latvijas Vērtētāju Ētikas Kodeksu. Darba ietvaros ir izstrādāti priekšlikumi Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standarta pilnveidošanai par pamatu ņemot 2007.gada Nekustamo īpašumu vērtēšanas starptautisko standartu un 2009.gada Eiropas nekustamo īpašumu vērtēšanas standartu, jo Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standarts ir novecojis un neatbilst standartam pēc būtības. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa ir Analītiskā daļa, kurā ir aprakstīta Vērtētāju Ētikas Kodeksa nozīme nekustamo īpašumu vērtēšanā, Nekustamo īpašumu tirgus attīstības tendences Latvijā, kā arī Nekustamo īpašumu vērtēšana Latvijā. Otrā daļa ir Projektu aprēķinu daļa, kurā ir aprakstīti Latvijā un pasaulē pielietotie nekustamo īpašumu vērtēšanas standarti, kā arī identificētas atšķirības un doti ieteikumi Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standarta pilnveidošanai. Trešā daļa ir Tehnoloģiskā daļa, kurā tiek aprēķinātas jauna Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standarta izveidošanas izmaksas. Ceturtā daļa ir Darba un dabas aizsardzības daļa, kurā tiek noteikti draudi vērtētāju profesionālajā darbībā. Un piektā daļa Grafiskā daļa, kurā tiek attēloti darba autores izveidotie vizuāli attēli un tabulas, kas satur darba gaitā iegūtos rezultātus. Darbam ir 84 lapas puses, 8 attēli un 4 tabulas. Darbā izmantotās literatūras saraksts satur 35 avotus.
Atslēgas vārdi vērtēšanas standarti, Starptautiskais vērtēšanas standarts, Latvijas īpašumu vērtēšanas standards
Atslēgas vārdi angļu valodā valuation standards, International Valuation standard, Latvian Valuation standard
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 13:02:52