Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Kurināmā diversifikācija vidējas jaudas centralizētu siltumapgādes sistēmu siltumavotos"
Nosaukums angļu valodā "Fuel diversification in medium power heat plants of district heating systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs E.Dzelzītis
Recenzents U.Osis
Anotācija Maģistra darbā "Kurināmā diversifikācija vidējas jaudas centralizētu siltumapgādes sistēmu siltumavotos" tiek pētīta kurināmā diversifikācijas iespēja vidējas jaudas centralizētas siltumapgādes sistēmas siltumavotā. Pētījumam ir izvēlēts viens konkrēts siltuma avots AS "Rīgas siltums" siltumcentrāle "Daugavgrīva". Darba sākuma daļā ir aprakstīta centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība mūsu valstī, kā arī izanalizēta atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēja centralizētā siltumapgādē, konkrētāk koksnes izmantošana, kura ir viena no nozīmīgākajām Latvijas atjaunojamo energoresursu izejvielām. Pirms pētījumu daļas ir apkopota tehniskā informācija par izvēlēto siltumavotu. Tiek aprakstītas siltumavotā uzstādītās tehnoloģijas tā izbūves laikā, sniegta informācija par veiktajiem siltumavota modernizācijas darbiem un atainots siltumavota tehniskais stāvoklis uz pētījuma laiku. Pētījumu daļā tiek pētīti vairāki iespējamie kurināmā izmantošanas modeļi variējot ar vairākām, uz šodienu pieejamām, modernām siltuma un elektrības ražošanas tehnoloģijām. Darba rezultātu un secinājumu daļā tiek izanalizēti pētījuma tehniskie un ekonomiskie rādītāji un tiek izvēlēts uz šo dienu efektīvākais kurināmo izmantošanas modelis. Pētījumam izvēlētā siltumcentrāle "Daugavgrīva" pēc jaudas līdzinās daudzu Latvijas nelielo pilsētu siltumavotiem., līdz ar to pētījuma rezultāti ir izmantojami daudzās Latvijas pilsētu siltumcentrālēs. Maģistra darba apjoms ir 70 lpp., tajā ir izmantoti 19 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 2 attēli, 1 shēma, 1 plāns, 19 grafiki un tajā ir 19 tabulas.
Atslēgas vārdi Centralizētā siltumapgāde; Atjaunojamie energoresursi; Biokurināmais; Siltumcentrāle
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating; Renewable Energy Sources; Biofuel; Power plant
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:33:15