Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA „Evija” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Operating efficiency enhancement project for “Evija” Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta tēma: SIA Evija darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darba mērķis: izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām(analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa,grafiskā daļa), secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta analītiskā daļā ir atspoguļoti SIA Evija svarīgākie jautājumi saistībā ar uzņēmuma darbību. Darbā ir veikta iekšējo un ārējo faktoru analīze, uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, balstoties uz uzņēmuma datus, materiālus un pārskatus no 2008.gada līdz 2010.gadam. Ka arī ir izvirzīti uzņēmuma pastāvējošas problēmas. Projekta aprēķinu daļa ir veltīta uzņēmuma paaugstināšanas efektivitātei un problēmu risināšanai, izstrādājot pasākuma kopumus. Tehnoloģiskās daļas mērķis ir prognozēt iespējamo SIA Evija klientu skaitu ar MS EXCEL palīdzību 2012.gada maija mēnesim, izmantojot laika rindas multiplikatīvo modeli. Darbā tiek aprakstīta grāmatvedības uzskaites sistēmas optimizācija. Darba aizsardzības daļā tiek aprakstīti darba drošības riski, strādājot ar naftas produktiem un piedāvāts risku samazināšanas pasākuma kopums, un aprēķināti ar to saistītas izmaksas. Diplomdarba pēdējā nodaļā tiek apkopota grafiskā informācija. Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Izstrādātais darbs sastāv no 65 lapaspusēm. Darbu papildina 21 attēli, 27 tabulas, 8 izmantotas formulas. Darbā izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Operating efficiency enhancement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 20:01:53