Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sabiedrības aizsardzības muitas funkcijas īstenošana Latvijas pierobežā uz ES ārējās robežas”
Nosaukums angļu valodā “Implementation of Customs Function to Public Protection in the Border Frontier to the European Unions External Frontier”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Pētījuma tēma: „Sabiedrības aizsardzības muitas funkcijas īstenošana Latvijas pierobežā (uz ES ārējās robežas)”. Tēmas aktualitāte un nozīmīgums. Izvēlētā tēma ir aktuāla tādēļ, ka kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas Austrumu robež ir kļuvusi par daļu no ES ārējās robežas, un tas sniedz gan priekšrocības, gan trūkumus, arī sabiedrības aisardzības jomā. Dažādu kontrabandas preču īpatsvaru ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs ietekmē ekonomiskā situācija, un ir novērojama arvien aktīvāka privātpersonu iesaistīšanās nelegālos akcīzes preču, īpaši cigarešu un degvielas, pārvadājumos, kā arī aktualizējušies pārkāpumi intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Tas viss atstāj nopietnu ietekmi gan uz sabiedrības drošību un veselību, gan arī uz valsts ekonomisko situāciju kopumā. Pētījuma mērķis: izpētīt sabiedrības aizsardzības funkcijas īstenošanas aspektus uz ES ārējās robežas. Pētījuma objekts: muitas darba organizācija. Pētījuma priekšmets: sabiedrības aizsardzības funkcijas veikšana un ar to saistītās aktualitātes. Pētījuma uzdevumi:analizēt muitas darbības mērķus un uzdevumus; pētīt muitas funkcijas sabiedrības aizsardzības nodrošināšanas aspektā; raksturot muitas kontroles sistēmas; analizēt muitas darba rezultātus; raksturot sabiedrības aizsardzības funkcijas uzlabošanas iespējas; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma struktūra. Pētījums sastāv no 5 daļām ar apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek aplūkoti muitas mērķi un uzdevumi. Otrajā daļā tiek pētītas muitas funkcijas sabiedrības aizsardzības nodrošināšanā. Trešajā daļā tiek pētīta importa un eksporta kontroles sistēma. Ceturtajā daļā tiek analizēti muitas darba rezultāti. Piektajā daļā raksturotas muitas darba uzlabošanas iespējas sabeidrības aizsardzības funckcijas nodrošināšanā. Pētījums sastāv no 60 lappusēm, kurās ietverti 5 attēli un 3 tabulas. Pētījuma praktiskā nozīme. Darbā ietvertie un publicētie pētījumu materiāli ir izmantojami kā mācību materiāls studentiem un citiem interesentiem, kuri apgūst vai interesējas par šo tēmu.
Atslēgas vārdi Sabiedrības aizsardzības muitas funkcijas īstenošana Latvijas pierobežā uz ES ārējās robežas”
Atslēgas vārdi angļu valodā Implementation of Customs Function to Public Protection in the Border Frontier to the European Union
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 12:55:04