Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing company"s operating efficiency improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt darbības efektivitāti vienā no apģērba ražošanas uzņēmumiem Latvijā, novērtēt efektivitāti ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir apkopota informācijas par šūšanas nozari Latvijā, izanalizēta ražošanas uzņēmuma darbība un finansiālie rādītāji, veikts uzņēmuma iekšējās un ārējās vides novērtējums. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs projekti, novērtēti to sasniegumu rezultāti un aprēķināts ekonomiskais ieguvums. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta uzņēmuma mājas lapa programmā Microsoft Office FrontPage 2003, kā arī novērtēts potenciālais ieguvums no tās ieviešanas. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopota informācija par darba aizsardzības sistēmu uzņēmuma, novērtēti riski un noteikti pasākumi darba risku samazināšanai un novēršanai. Grafiskajā daļā tiek veikts grafisko attēlu apkopojums un datu apstrāde. Darbā tiek izpētīts un aprēķināts, kā, veicot uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanu pēc izstrādātajiem projektiem, tiek pilnveidoti darbinieku motivācijas pasākumi, realizēti materiālu pārpalikumi un samazināti izdevumi veicot darbinieku skaita optimizāciju. Diplomprojekts sastāv no 73 lapām, 22 tabulām, 47 attēliem, 24 izmantoto literatūras avotu, tai skaitā svešvalodas, 2 pielikumu skaita.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma efektivitāte, darbības efektivitāte, ražošanas uzņēmums, šūšanas uzņēmums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing company"s operating efficiency improvement project.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 07:02:48