Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing company profit”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurenoks
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts. Diplomprojekts ietver 66.lpp., tai skaitā 34 tabulas, 24 attēli, 10 formulas un 22 izmantotās literatūras avoti. Darbs sastāv no ievada, anotācijām latviešu un angļu valodā, 5 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, darbam pievienoti pielikumi. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: 1. daļā ir apkopta vispārīga informācija par uzņēmumu SIA Latinwest un tā darbību raksturojošiem radītajiem. Tiek veikta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes ir izvirzītas 3 galvenās jomas, kurās nepieciešams veikt darbības uzlabošanu. 2. daļā ir izveidoti projekti uzņēmuma peļņas palielināšanai. 3. daļā ir veikta datorizācija - izmantojot grāmatvedības programmu 1C un MS EXCEL. 4. daļā ir veikta darba riska novertēšana uzņēmumā un tiks sastādīts darba aizsardzības rīcības plāns. 5. daļā ir apkopoti projekta 1., 2., 3., un 4. daļā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Lai palielinātu SIA Latinwest peļņu nepieciešams izstrādāt jaunu produktu piedāvāšanas projektu, internetveikala izveidošanu, ka arī pakalpojuma apjoma palielināšanas projektu. Darbā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi SIA Latinwest peļņas palielināšanai. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti uzņēmuma nepublicētie raksti, dažādas interneta adreses, LR likumdošanas normatīvie akti, likumi un mācību līdzekļi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Company"s profit improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 19:37:35