Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas pakalpojuma problēmas Rīgā un to risinājumi
Nosaukums angļu valodā The common problems in the real estate management in apartment houses in Riga and their solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Recenzents Mg.math., Nekustamā īpašuma tirgus analītiķis M.Grīnbergs
Anotācija Maģistra darba autore Agnese Puriņa ir izstrādājusi pētījumu par tēmu Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas pakalpojuma problēmas Rīgā un to risinājumi. Kopējais lapu skaits- 83, bez pielikumiem. Maģistra darba apjoms ir sekojošs: 1. Analītiskā daļa - 23 lpp. 2. Teorētiskā daļa 20 lpp. 3. Praktiskā daļa 23 lpp. Analītiskajā daļā autore apraksta vispārējo situāciju Latvijā apsaimniekošanas jomā, pēta apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa būtību un valstisko regulējumu Latvijā. Izvērtē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldes formas, dzīvokļu īpašnieku rīcību tirgū. Teorētiskajā daļā tiek pētīta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas pakalpojuma vide, to ietekmējoši faktori, riski. Tiek pētīts apsaimniekošanas maiņas process pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas nolūkos, kā arī izskaidrota apsaimniekošanas izdevumu veidošanās. Tāpat teorētiskajā daļā tiek pētīts Latvijas normatīvo tiesību aktu regulējums un to ievērošana. Maģistra darba praktiskajā daļā ietilpst teorētiskās literatūras izpēte, kas ir saistoša maģistra darba tēmai, tiek identificētās daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas pakalpojuma tipiskākās problēmas Rīgā, ņemot vērā teorētiskajā daļā izklāstītos teorētiskos aspektus. Tiek noskaidrotas tipiskākās apsaimniekotāju problēmas saskarsmē ar dzīvokļu īpašniekiem, iztirzāta komunikāciju kompleksa nozīmība apsaimniekošanas uzņēmumos un to ietekme ēku apsaimniekošanā. Tāpat praktiskajā daļā tiek sastādīts problēmu grupējums, izmantojot maģistrantes rīcībā esošo informāciju.  
Atslēgas vārdi pārvaldīšanas pakalpojuma problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā common problems in Real estate management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 11:19:07