Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Bruģa seguma projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas pieredze"; inženierprojekts "Tērauda ielas posma projekts no Dīķu līdz Sārnates ielai Ventspilī"
Nosaukums angļu valodā "Experience in Designing, Construction and maintenance of Paved Road"; Engineering Design Project "Project for a Section of Tērauda Street from Dīķu Street to Sārnates Street in Ventspils"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents lekt. J.Bidzāns
Anotācija Bakalaura darbā Bruģa seguma projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas pieredze ir apskatīta bruģakmens izmantošanas pieredze ceļu būvniecībā Latvijā un ārvalstīs. Darbā kā galvenais uzdevums tika izvirzīts rast priekšstatu par bruģakmens ceļa segas projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas pieredzi, kā arī apskatīt bruģakmens, kā ceļa seguma materiāla priekšrocības un trūkumus. Bakalaura darbs sastāv no piecām galvenām daļām un secinājumiem. Pirmajā daļā ir sniegts ieskats bruģakmens ceļu segas būvniecības vēsturē, otrajā daļā ir apskatīti mūsdienās pielietojamo bruģakmens veidi, trešajā daļā apskatīta bruģakmens ceļu segas projektēšanas pieredze un īpatnības, ceturtajā daļa ir apskatīta bruģakmens ceļu segas būvniecības pieredze un piektajā daļa ir veikts bruģakmens seguma ekspluatācijas izvērtējums. Darba Secinājumu daļā tiek izvērtētas un analizētas bruģakmens seguma pozitīvās un negatīvās īpašības, galvenokārt salīdzinot to ar asfaltbetona segumu. Bakalaura darba sadaļā ir 43 lappuses, kas sastāv no teksta, 26 attēliem un 7 tabulām. Darbā norādīti 24 izmantotās literatūras avoti. Inženierprojekta izstrādē ir pielietotas zināšanas, kas tika iegūtas studējot Rīgas Tehniskajā universitātē laika posmā no 2006 - 2011. gadam. Par inženierprojektu ir izvēlēta ielas projekta izstrāde Tērauda ielas posmā no Dīķu līdz Sārnates iela Ventspilī projekta izstrāde. Inženierprojekts ietver izpētes, aprēķinu, paskaidrojošo un rasējumu daļas. Inženierporjketā tiek sniegti jaunporjketējamās Tērauda ielas tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu drošu satiksmi un ērtu piekļuvi Tērauda ielai pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem. Inženierprojekta sadaļā ir 125 lappuses, kas sastāv no teksta, 7 attēliem, 10 tabulām un 27 rasējumiem. Inženierprojektā norādīti 22 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bruģa seguma projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas pieredze. Tērauda ielas posma projekts no
Atslēgas vārdi angļu valodā Experience in Designing, Construction and maintenance of Paved Road. Engineering Design Project ""Pr
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 23:20:44