Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Problems with Personal Income Tax and Social Payments”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu problēmas”. Pašreizējā situācija nodokļu jomā vērtējama sarežģīta, un darbā ir atspoguļotas aktuālākās problēmas un sniegti priekšlikumi to risināšanā. Darba mērķis ir izpētīt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu problēmas Latvijā. Pētījuma objekts ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pētījuma priekšmets Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu problēmas. Pētījuma praktiskā nozīme ir problēmu apzināšana, un praktisku priekšlikumu sniegšana. Pētījuma metodes: dažādu literatūras avotu pētniecība, informācijas apkopošana, analīze. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfijas saraksta un pielikumiem. Pētījuma uzdevums ir iepazīties ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu būtību, nepieciešamību un to problēmu risināšanu. Pirmajā nodaļā tiek analizēta Latvijas Republikas nodokļu būtība, funkcijas, maksājumi u.tt. Otrajā nodaļā tiek raksturota Iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtība, likumdošana, nodokļa maksātāji un likmju piemērošana, un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa problēmas, piemēram, kā algu izmaksas konvertos un vienlīdzības princips. Trešajā nodaļā tiek izpētīta Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu būtība, likumdošana un normatīvie akti, kā arī iemaksu maksātāji, likmes un Valsts sociālās apdrošināšanas izrietošās problēmas. Diplomdarba apjoms 59 lapas. Tajā ir 7 tabulas, 9 attēli, 1 pielikums, izmantoti literatūras 23 avoti.
Atslēgas vārdi Dimpere_Dzeina_ 061RIC187
Atslēgas vārdi angļu valodā Dimpere_Dzeina_ 061RIC187
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 16:37:01