Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Preparation of a company"s development strategy in the Latvian market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Recenzents prof.,Dr.oec. V.Jurēnoks
Anotācija Apdrošināšana ir viena no finansu nozares sastāvdaļām. Tirgus dalībnieki ir ne tikai apdrošināšanas sabiedrības, bet arī apdrošināšanas starpnieku apdrošināšanas brokeru sabiedrības. Patērētājam tas ir ceļš uz ātrāku pakalpojuma iegūšanu, izmantojot starpnieka pakalpojumus un neko par to nemaksājot. Tomēr pieredze rāda, ka apdrošināšanas starpnieku tirgū ir ļoti sīva konkurence, konkurējot ne tikai savā starpā kā apdrošināšanas brokeru uzņēmumiem, bet arī konkurējot ar apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas starpniekiem līdzīgi, kā visai finansu nozarei šis ir bijis salīdzinoši grūts laiks. Apdrošināšanas produktu iegādājoties, patērētājs ļoti rūpīgi izvērtē tā nepieciešamību un meklē izdevīgākos variantus. Tas ir loģiski un pašsaprotami, jo patērētāji ir iemācījušies efektīvāk plānot naudas līdzekļus un domā par perspektīvām nākotnē. Arī tirgus ir pielāgojies šīm tendencēm, konkurence ir ļoti sīva, katrs uzņēmums cīnās par izdzīvošanas un pastāvēšanas iespējām tirgū. Darbā risinātā problēma atspoguļo situāciju, ka tirgus ir piesātināts ar apdrošināšanas starpniekiem un pieredze liecina, ka uzņēmumi, kas neiegulda jaunas idejas attīstībā, nespēj izdzīvot spēcīgajā tirgus konkurencē. Darbs sadalīts trīs nodaļās. Pirmajā analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbības analīze, finansu darbības analīze. Tā kā uzņēmuma darbība kā finanšu tirgus dalībniekam, ir stingri uzmanīta un kontrolēta, tad veikta arī uzņēmuma makrovides analīze, veikta esošā apdrošināšanas starpnieku tirgus analīze. Otrajā lietišķajā pētījumu daļā veikts lielāko konkurējošo uzņēmumu pozicionēšanas pētījums, klientu pētījums, esošā uzņēmuma portfeļa pētījums, izveidota QFD matrica un arī pētījums par uzņēmuma iekšējo vidi uzņēmuma darbinieku attieksme pret uzņēmumā notiekošajiem procesiem. Trešajā projekta daļā tiek izstrādāts stratēģisks plāns, kura rezultātā uzņēmuma darbībā tiek piedāvāti divi projekti, kā uzņēmums varētu palielināt savu tirgus daļu un piesaistīt jaunus klientus, mainot uzņēmuma līdzšinējo stratēģiju. Projektu efektivitāte novērtēta ar vairākām investīciju novērtējuma metodēm.
Atslēgas vārdi stratēģija apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy insurance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 13:29:13