Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Ošukalns” darba efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing business performance efficiency of „Ošukalns”Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. N.Balabka
Anotācija Diplomprojektu SIA Ošukalns darba efektivitātes paaugstināšanas projekts ir izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Dzintars Spodris. Diplomprojektā tiek meklēti risinājumi SIA Ošukalns esošās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojektam ir pievienota darba izpildes un novērtējuma veidlapa, diplomprojekta uzdevums un recenzija. Diplomprojektam ir pievienoti 6 pielikumi, kuri satur ar darbu saistītas tabulas un grafikus, kurus nebija iespējams iekļaut darba pamattekstā. Diplomprojekta apjoms, neieskaitot pielikumus, ir 70 lapas. Izstrādātā darba projektu daļā ietilpst 41 attēls, 20 tabulas un 1 formula. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīta SIA Ošukalns darbība, tās ražotie produkti un sniegtie pakalpojumi, kā arī veikta uzņēmuma darbības analīze. Ir analizēts uzņēmuma kokapstrādes struktūrvienību esošais tehnoloģiskais process, ir veikta uzņēmuma mārketinga un cenu veidošanas sistēmas analīze. Projekta aprēķinu daļa ir veikti aprēķini, lai sniegtu priekšlikumus analītiskās daļā analizētajām problēmām. Pirmais aprēķins ir saistīts ar automatizēta zāģēšanas darbagalda ieviešanu. Tajā ietilpst vienas kokapstrādes ceha iekārtu nomaiņa uz jaunu datorizētu zāģēšanas līniju. Otrais aprēķins ir saistīts ar kokapstrādes galaprodukta cenu veidošanas sistēmas izveidi, bet trešais ar aktivitātēm produkta virzīšanai tirgū. Tehnoloģiskās daļas ietvaros ir izveidots uzņēmuma profils sociālajā portālā Facebook, tāpat ir veikta izmaksu pozīciju apstrāde galaprodukta cenas aprēķinam, šīs apstrādes ietvaros ir veikta atsevišķu izmaksu prognozēšana. Tāpat tehnoloģiskās daļas ietvaros uz esoša risinājuma bāzes ir aprakstīta klientu datubāzes veidošana un izmantošana. Dabas un darba aizsardzības daļā ir izvērtēti darba riski uzņēmuma kokapstrādes struktūrvienībās un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kurā ir veikts arī tā izmaksu aprēķins. Grafiskajā daļā ir iekļauti diplomprojekta autora izstrādātie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi kokapstrāde, efektivitātes paaugstināšana, Ošukalns, Facebook, zāģmateriālu skaneris, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā wood processing, business performance enhancing, efficiency, Osukalns, Facebook, advertising
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 22:26:50