Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Peļņas vadīšana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Profit management in a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no 79 lapām, 10 attēliem un 27 tabulām. Bakalaura darba pētījumi ir saistīti ar uzņēmuma peļņas pareizo plānošanu un vadīšanu. Darbs sastāv no ievada, analītiskās un pētījumu daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs satur bibliogrāfisko sarakstu no 18 literatūras avotiem. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma peļņu un rentabilitāti, noteikt to ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī pamatot tās veidošanas un vadīšanas principus. Savukārt konkrēta mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi, kas saistīti ar literatūras avotu izpētīšanu, peļņas un rentabilitātes izanalizēšanu, peļņas vai zaudējuma aprēķina nozīmes un kritiskā punkta aprēķināšanas metodes izzināšanu. Darba analītiskajā daļā tiek aplūkota peļņas un rentabilitātes būtība, peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas, izmaksu veidi un to struktūra. Savukārt, lai novērtētu cik ienesīgs ir konkrēts uzņēmums, tiek izanalizēti rentabilitātes rādītāji, kā arī noteikts kritiskais punkts un finanšu un operatīvā sviras. Bakalaura otrajā daļā uz praktiskajiem piemēriem tiek izmantota analītiskajā daļa aplūkota informācija. Tiek veikta uzņēmuma SIA Autonams rentabilitātes un peļņas vai zaudējumu aprēķina analīze, finanšu un operatīvās sviras noteikšana, kā arī kritiskā apjoma noteikšana vienai no uzņēmuma precēm. Ņemot vērā iepriekš saņemtus rezultātus tiek izstrādāts peļņas plāns. Bakalaura darba ierobežojums ir saistīts ar uzņēmuma pētījuma periodu , kas ir ierobežots ar 4 gadiem laika posmā no 2008.gada līdz 2011.gadam. Kritiskā punkta aprēķinā imobilaizeriem mainīgo un pastāvīgo izmaksu veidi, kas saistīti ar imobilaizeru realizāciju netiks noteikti, jo tas ir komercnoslēpums. Rezultātā tika sasniegts bakalaura darba mērķis un nobeigumā autors izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus SIA Autonams peļņas līmeņa paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Peļņas vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Profit management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 18:45:32