Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Satiksmes drošības problēmu analīze Ventspils ielu tīklā"
Nosaukums angļu valodā "Traffic Safety Problem Analysis of street Network in Ventspils
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents as.prof. A.Zariņš
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Satiksmes drošības problēmu analīze Ventspils ielu tīklā”. Maģistra darbs izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Maģistra darba mērķis ir veikt satiksmes drošības izpēti Ventspils ielu tīklā, atklāt problēmu zonas, to cēloņus un sniegt rekomendācijas satiksmes drošības uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek veikti vairāki uzdevumi - tiek veikta Ventspils pilsētas satiksmes intensitātes izpēte, tiek noteikts satiksmes drošības līmenis Ventspils ielu tīklā, izmantojot konfliktpunktu metodi un avāriju koeficentu metodi. Maģistra darbs izstrādāts saskaņā ar Latvijas Valsts standartiem, mācību un zinātnisko literatūru, kā arī izmantojot studiju laikā Rīgas Tehniskajā universitātē un praksē iegūtās zināšanas. Darbā ir veikta Ventspils pilsētas satiksmes intensitātes datu analīze, izmantojot pieejamos satiksmes intensitātes datu avotus par 2005. un 2011. gadu. Tā rezultātā ir noteikts reālais satiksmes intensitātes pieaugums vidēji gadā, lai novērtētu satiksmes drošības līmeni ielu tīkla stāvoklim pēc 10 gadiem. Ņemot vērā satiksmes intensitātes datus ir veikta 24 ceļu mezglu analīze ar konfliktpunktu metodi un iegūts satiksmes drošības līmenis katrā no ceļu mezgliem. Darbā izpētīts satiksmes drošības stāvoklis Ventspils galvenajā maģistrālajā ielā – Lielā prospektā un tā turpinājumā - Kroņa ielā ar abu ielu kopējo garumu 2838 m, izmantojot avāriju koeficienta metodi. Izpētes gaitā iegūtie rezultāti atklāj bīstamākās Ventspils ielu tīkla zonas un posmus, kā rezultātā tiek noteikti bīstamo posmu cēloņi un sniegti risinājumi bīstamo zonu un posmu uzlabošanai. Pētījuma rezultāti atklāj to, ka pašlaik par bīstamiem no satiksmes drošības viedokļa uzskatāmi 33,34% jeb 8 no kopējiem 24 Ventspils ielu tīklā apskatītajiem ceļu mezgliem. Savukārt, satiksmes drošības līmenis Ventspils galvenajā maģistrālajā ielā – Lielajā prospektā un tā turpinājumā Kroņa ielā, uzskatāms par drošu autosatiksmei un sabiedrībai, un tuvā nākotnē rekonstrukcija šim posmam nebūs nepieciešama. Maģistra darba apjoms: • kopējais lapaspušu skaits – 179 lpp.; • 171 tabulas; • 177 attēli; • 2 pielikumi; • 29 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ventspils, ceļu satiksmes drošība, satiksmes drošības problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Ventspils, road safety, safety problems, safety problems
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 03:13:51