Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Viedie tīkli un attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Smart Grid and it Development in Latvia"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs J.Gerhards
Recenzents
Anotācija Izstrādātajā darbā tika aplūkots inovatīvo tehnoloģiju kopums, kurš tiek dēvēts par viedo tīklu, to ieviešanas iespējas. Darbā ir veikts aprēķins, kas atspoguļo nepieciešamās izmaksas, lai varētu spert pirmo soli vieda tīkla uzbūvei Latvijā. Darba mērķis ir sniegt analīzi un noteikt cik lielā mērā pasaulē ir izanalizēti pozitīvie un negatīvie aspekti ieviešot viedo tīklu tehnoloģijas, cik lielā mērā Latvija ir gatava šādu tehnoloģiju ieviešanai, kāds ir nepieciešamo investīciju apjoms un kādi ir programmas īstenošanas soļi. Vienlaicīgi uzmanība tika pievērsta arī regulatoru darbības algoritmu ekonomiskai analīzei, ar šiem algoritmiem pastāv iespējas vai nu stimulēt, vai kavēt jauno tehnoloģiju ieviešanu. Darba pirmajā nodaļā tiek aplūkotas inovatīvas tehnoloģijas, kuras tiks izmantotas projektējot modernu tīklu. Otrā nodaļa tiek veltīta uzmanība jau īstenotiem projektiem viedo tīklu jomā. Trešā nodaļa tiek veltīta atjaunojamo energoresursu ražošanas staciju iekļaušanai jaunā (vieda) tīkla struktūrā. Ceturtajā nodaļā ir apskatīti tīklu darbības automatizācijas jautājumi. Piektajā nodaļā tika pievērsta uzmanība drošības jautājumiem, gadījumā ja viedais tīkls tiks uzbūvēts plašā teritorijā. Sestajā nodaļā ir piedāvāta regulatoru iespējamas darbības algoritmu ekonomiska analīze, ka ari ekonomiska analīze projektiem viedo tīklu jomā. Septītajā nodaļā tika izdarīts aprēķins, kurā tika parādīti pirmie soļi viedā tīkla ieviešanai Latvijā, tika noteikts nepieciešamo investīciju apjoms, ka ari tika analizēta Latvijas gatavība viedo tīklu projektēšanai un izveidošanai. Darba kopējais apjoms ir 134 lapaspuses kas ietver anotāciju latviešu, krievu un angļu valodās, ievadu, septiņas nodaļas ar apakšnodaļām, nobeigumu, izmantotās literatūras sarakstu un pielikumus. Lai darbs būtu uzskatāmāks, tajā ietvertas 43 ilustrācijas, 15- tabulas un diagrammas. Darbā izmantota literatūra no- 37 avotiem.
Atslēgas vārdi Viedie tīkli un to attīstības perspektīvas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart Grid and it"s Development in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 14:11:33