Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamās vides ilgtspējīgas attīstības tendences
Nosaukums angļu valodā Sustainable Development Tendencies of Housing Area
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. S.Treija
Recenzents Prakt.doc. A.Bisenieks
Anotācija ANOTĀCIJA Dažādas sociālas, ekonomiskas, ekoloģiskas un funkcionālas pārmaiņas vides attīstības jomā ir vērojamas pēdējās desmitgadēs. Tās cieši ietekmē svarīgu pilsētu struktūras elementu, kā lielmēroga dzīvojamos rajonus. Šo aspektu ietekmē vairums no tiem ir izsmēluši savu līdzšinējo potenciālu. Tādēļ nepieciešama to pielāgošana mūsdienīgām dzīvojamās vides kvalitātes prasībām, kas spētu nodrošināt arī nākamās paaudzes ar kvalitatīvu dzīvojamo vidi. Šie procesi tieši skar arī Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības potenciālu. Pētījuma mērķis ir izpetīt un strukturēt iespējamos energoefektivitātes uzlabošanas risinājumu principus ilgtspējīgas attīstības kontekstā Mežciema lielmēroga dzīvojamā rajonā. Veicot pētījumu nonākts pie secinājuma, ka, lai panāktu dzīvojamo rajonu ilgtspējīgu attīstību energoefektivitātes aspektā, nepieciešama kompleksa risinājumu pieeja, izstrādājot konkrētu attīstības stratēģiju, ietverot visus galvenos vidi veidojošos aspektus un iesaistot visas atbildīgās instances. Secināts, ka dzīvojamo rajonu attīstības iespējas energoefektivitātes palielināšanā, ietverot ilgtspējības principus ir salīdzinoši plašas un universālas, vairumā gadījumu adaptējamas. Paralēli bakalaura darba teoretiskajai daļai tika veikta Ķīpsalas ziemeļu daļas attīstības projekta grafiskā daļa. Projektā ietverti ilgtspējīgas dzīvojamās vides attīstības priekšnosacījumi, ietverot energoefektivitātes aspektus.
Atslēgas vārdi DZĪVOJAMO RAJONU ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS IESPĒJAS ILGTSPĒJĪBAS KONTEKSTĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā RESIDENTIAL AREAS ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABILITY CONTEXT
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 06:44:05