Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Reputācijas riska ietekme uz banku likviditāti”
Nosaukums angļu valodā „Impact of reputational risk on bank liquidity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. A.Berķe -Berga
Recenzents Profesors, dr.oec. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura temats ir „Reputācijas riska ietekme uz banku likviditāti”. Darba autors: Laura Goldmane. Banku darbības pamatā ir klients, bez klienta banka nevar normāli veikt savu darbību. Taču klientiem ļoti svarīga ir bankas reputācija, jo bankai ar sliktu reputāciju klients neuzticēsies un savu naudu tajā nenoguldīs. Tāpēc banku reputācijai ir noteicoša nozīme ne tikai banku darbībā, bet arī tautsaimniecībā, jo bankas veic tautsaimniecības nozaru kreditēšanu, lai tās spētu attīstīties, bet, ja klienti nenoguldīs naudu bankā, tad tai nebūs līdzekļi, ko izsniegt tautsaimniecības attīstībai. Līdz ar to tautsaimniecība stagnēs. Bakalaura darbs rakstīts ar mērķi izpētīt un izanalizēt reputācijas riska radītās problēmas attiecībā uz banku likviditāti, un rast risinājumus to novēršanai. Darbā tiek aprakstīta banku darbības teorētiskā bāze, kur galvenais uzsvars likts uz riskiem un banku likviditāti, tiek pētītas masu mediju publikācijas kontekstā ar likviditātes izmaiņām un ekspertu viedoklis. Darba pamatā ir teorētiskās zināšanas, portāla www.nozare.lv masu mediju publikāciju apkopojums, statistikas dati par likviditātes izmaiņām un ekspertu intervija, kas tika speciāli veidota šim bakalaura darbam. Aptaujā piedalījās 6 eksperti, kas pārstāvēja dažādas iesaistītās puses – bankas, sabiedrību, uzņēmumus, masu medijus, akadēmisko vidi. Darba rezultātā tiek secināts, ka reputācijas risks ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē banku likviditāti. Reputācijas riska galvenais cēlonis ir sabiedrības neieinteresētība banku sektora jautājumos, kā arī banku sektora regulējošo institūciju nevēlēšanās palielināt sabiedrības informētību. Ja sabiedrības zināšanu līmenis būtu lielāks, tad reputācijas riska ietekme uz banku sektoru būtu daudz mazāka. Bakalaura darba apjoms ir 74 lapas. Darbs ietver 1 attēlu. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 10 pielikumiem. Darbā izdarītie secinājumi un sniegtie priekšlikumi, var palīdzēt uzlabot banku sektora reputācijas riska novēršanas un situācijas uzlabošanas pasākumus.
Atslēgas vārdi banka reputācija likviditāte risks
Atslēgas vārdi angļu valodā bank reputation liquidity risk
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 00:24:42