Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Development project for accounting services company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta darba autors: Jānis Saulītis Diplomprojekta darba vadītāja: Mg.oec., pr doc. Nadežda Semjonova Diplomprojekta darba temats: Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma Gamma attīstības attīstības Diplomprojekta apjoms : 99 lpp. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Teorētiskās un praktiskās grāmatas par mārketingu, uzņēmējdarbības ekonomiku un plānošanu , finanšu pārvaldību. Elektroniskie resursi, raksti periodiskajos izdevumos. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti : ir izstrādāts darbības plāns klientu piesaistei un izstrādāts uzņēmuma attīstības projekts 2012.gadam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Saulītis J. Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma Gamma attīstības projekts: Diplomprojekts darba vadītāja Semjonova N. Datorsalikums.- Rīga: RTU , 2012. 99 lpp.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības, pakalpojumi , attīstības projekts, uzņēmējdarbības ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting services, development, business economics
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 14:00:29