Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Lietišķās nelineārās dinamikas projekta interaktīvas pārvaldes tīklcentriskā loģika
Nosaukums angļu valodā Network-centric Logic of the Interactive Control of Applied Non-linear Dynamics Project
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Raisa Smirnova
Recenzents Dr. math. Vineta Minkēviča
Anotācija Maģistra darbs tiek veltīts projekta pārvaldes tīklcentriskās organizācijas izveidošanai lietišķā nelineārā dinamikā. Tīklcentriskās sistēmas iezīme ir informācijas, servisu un ierīču nepārtraukta attīstība, kas savstarpēji saistīti, izmantojot komunikācijas tīklu, lai optimizētu resursu vadību un iegūt augsti kvalitatīvu informāciju lēmuma pieņemšanai. Mūsdienīgā telekomunikāciju attīstība, informācijas apmaiņas iespējas un interaktīva saskarsme ir cieši saistīta ar dažādu valstu zinātniski-pētniecisko grupu darba organizāciju. Maģistra darba mērķis ir zinātniski-pētniecisko projekta pārvaldes organizācijas iespēju analīze un izveidošana uz tīklcentriskās loģikas pamata. Atbilstoši darba tematikai RTU zinātniskās grupas darba organizācija nelineārās dinamikas jomā uz tīklcentriskās loģikas pamata tiek izvēlēta kā viena no web-servisa sistēmas aprobācijas iespējām. Darbā tiek izpētīta zinātniski-pētnieciskās grupas darba organizācija un projekta interaktīva pārvalde uz tīklcentriskās loģikas pamata. Tīklcentriskās organizācijas izveidošanai nepieciešamas pazīmes ir sistēmveidojošais faktors, tīkla struktūra un integrēta tīkla telpa, kura apvieno informāciju, komunikācijas un zināšanu pārvaldi. Maģistra darbā tiek aprakstīti projekta pārvaldes tīklcentriskās organizācijas tematikai svarīgākie jautājumi un nozīmīgie jēdzieni: projekta pārvaldes metodoloģija, projekta struktūra, hierarhija, tīklcentriskās sistēmas jēdziens, steikholderi, aģents, aktors, tīkla mezgls, arhitektora mezgls, saites, reālas saites, OODAs aprites cikla modelis: Observe-Ievērošana, Orient-Orientācija, Decide-Lēmumu pieņemšana, Act-Darbība. Maģistra darba gaitā, tiek izvēlēta un izstrādāta darba grupas Google web-servisa platformas tīmekļa vietne. Rezultātā tiek izpētītas zinātniski-pētnieciskās projekta pārvaldes funkcijas un projekta pārvaldes tīklcentriskās organizācijas priekšrocības.
Atslēgas vārdi LIETIŠĶĀS NELINEĀRĀS DINAMIKAS PROJEKTA INTERAKTĪVAS PĀRVALDES TĪKLCENTRISKĀ LOĢIKA
Atslēgas vārdi angļu valodā NETWORK-CENTRIC LOGIC OF THE INTERACTIVE CONTROL OF APPLIED NON-LINEAR DYNAMICS PROJECT
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2012 11:16:44