Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Rīgas astroģeodinamiskās observatorijas ģeodēziskā piesaiste"
Nosaukums angļu valodā "Local ties at the astrogeodynamical station in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Salmiņš
Recenzents J.Zvirgzds
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojektu "Rīgas astroģeodinamiskās observatorijas ģeodēziskā piesaiste" ir aprakstīta viena no augstākās ģeodēzijas jomām - kosmiskā ģeodēzija un tās novērojumu metodes. Apskatīts, kā notiek darbs Rīgas astroģeodinamiskajā observatorijā. Projekta ietvaros ir veikta observatorijas referencpunktu ģeodēziskā piesaiste. Darba teorētiskajā daļā sniegts ieskats par kosmisko ģeodēziju - tās pamatprincipiem un iegūto datu pielietojumu. Tiek aprakstītas plašāk izmantojamās kosmiskās ģeodēzijas novērojumu metodes - globālās pozicionēšanas sistēma (GPS), ļoti garas bāzes radiointerferometrija (VLBI) un Doppler sekošanas sistēma DORIS. Sīkāk tiek apskatīta vēl viena no kosmiskās ģeodēzijas novērojumu metodēm - satelītu lāzerlokācija (SLR). Ir izpētīts tās darbības pamatprincips un aprakstīts aprīkojums, kas nepieciešams novērojumu veikšanai, mērījumu apstrāde, iegūto datu pielietojums, kā arī šīs metodes pielietošana Rīgas astroģeodinamiskajā observatorijā, iekļaujot vēsturisku aprakstu par pavadoņu novērojumu attīstību Latvijā. Tajā ir aprakstīta darba autora personīgā pieredze darbā Rīgas SLR stacijā, šīs stacijas aprīkojums un divas no stacijā šobrīd novērojamo satelītu misijām - GOCE un LAGEOS. Inženierprojektā veikta precīzā nivelēšana, GNSS un tahimetriskie mērījumi ar mērķi izveidot sasaisti starp observatorijas referencpunktiem un piesaistīt tos LKS-92 koordinātu sistēmai un Baltijas 1977. gada augstumu sistēmai, kā arī veikts iegūto rezultātu salīdzinājums ar agrākajiem mērījumiem.
Atslēgas vārdi kosmiskā ģeodēzija, metodes, satelītu lāzerlokācija, Rīgas astroģeodinamiskā observatorija
Atslēgas vārdi angļu valodā cosmic geodesy, methods, satellite laser ranging, astrogeodynamical station in Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 10:35:49