Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Cenu politikas pilnveidošana medicīnas iekārtu nozarē "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of pricing policy in medical equipment industry"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. K.Ketners
Anotācija Visām komerciālām un daudzām nekomerciālām organizācijām jāsaskaras ar jautājumu kādu cenu noteikt par savu preci vai pakalpojumu. Cenu veidošana ir sarežģīts process, kuru ietekmē daudzi procesi, tai skaitā uzņēmuma mārketinga stratēģija.. Taču vispārējās tendences cenu veidošanā, cenu noteikšana jauniem produktiem vai jau esošiem, lai palielinātu realizācijas apjomu, attīstītu ražošanu un nostiprinātu tirgus pozīcijas, ir mārketinga funkcija. Cenas un cenu veidošanas politika ir viena no galvenajām mārketinga nozares sastāvdaļām, kuras nozīme palielinās arvien vairāk un vairāk. Uzņēmums, strādājot ar pareizu cenu politiku, spēj noteikt precei cenas un variēt ar tām atkarībā no tirgus situācijas, lai saglabātu noteiktu tirgus daļu, nodrošinātu uzņēmumu ar plānoto peļņu un risinātu citus stratēģiskos un operatīvos mērķus. Saistībā ar maģistra darba tematu, tika izpētīta medicīnas iekārtu nozare, precīzāk laboratorijas iekārtu tirgus, un radīts cenu veidošanas lēmumu pieņemšanas etapu modelis konkrēti šim tirgum, ņemot vērā tā specifiku. Biomedicīna un biofarmācija ir kompleksa, strauji mainīga un lielā mērā globalizēta augsto tehnoloģiju nozare. Sektora radītie produkti izceļas ar īpaši augstu pievienoto vērtību un milzīgiem pārdošanas apjomiem. Taču to izstrāde ir īpaši zinātņu ietilpīga. Pašlaik pasaulē notiek ekonomiskās attīstības orientācija uz inovatīvo darbību. Augsto tehnoloģiju komponente ir kļuvusi par galveno valsts konkurētspējas faktoru un pievienotās vērtības avotu praktiski visām ekonomikas nozarēm. Šī iemesla dēļ ir būtiski attīstīt inovatīvas tehnoloģijas. Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas medicīnas iekārtu ražošanas uzņēmums. Pētījuma priekšmets cenu politika un tās veidošanas problēmas medicīnas iekārtu ražošanas uzņēmumos. Maģistra darba izstrādāšanas mērķis ir: izveidot cenas lēmumu pieņemšanas etapu modeli medicīnas iekārtu nozarei. Pētījuma izvirzītā hipotēze: medicīnas iekārtu cena un cenu politika ir atkarīga no valsts īstenotās politikas veselības aprūpes jomā. Analītiskajā daļā tika izpētīta Latvijas un pasaules medicīnas iekārtu nozares dinamika. Darba autore atklāja, ka pasaules pieprasījums šajā nozarē nosakām kā augsts, jo biotehnoloģijas sektors ir klasificējams kā ļoti perspektīvs un strauji augošs. Medicīnas iekārtu ražojošie līderi ir ASV, Francija un Vācija. Savukārt biotehnoloģiju nozarei Latvijā nav atbilstoša valsts atbalsta. Teorētiskajā daļā darba autore izanalizēja kādi iekšēji un ārējie faktori ietekmē medicīnas iekārtu cenu politiku. Darba autore atklāja, ka šajā nozarē pastāv vairāki faktori, kuri raksturīgi tikai medicīnas iekārtu tirgum, tādejādi tika izstrādāta sava cenu politiku ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru klasifikācija. Zinātniski prakstiskajā daļā nosakot cenu, izmantojot darba autores izstrādāto cenu veidošanas etapu modeli, tika apskatīti daudzi būtiski jautājumi saistīti ar iekšējiem un ārējiem cenu politiku ietekmējošiem faktoriem. Katra modeļa etapa analīze ļāva atklāt jaunu informāciju par tirgu, ņemt vērā šim tirgum būtiskus jautājumus un aspektus.
Atslēgas vārdi Cenu politikas pilnveidošana medicīnas iekārtu nozarē
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of pricing policy in medical equipment industry
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 09:19:24