Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA „Lauma Fabrics” darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance improvement project at “Lauma Fabrics” Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore ir Kristīna Ohotņikova. Diplomprojekta temats ir SIA Lauma Fabrics darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, pielikumiem. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma vēsture un personāla vadība, attēlota neto apgrozījuma un produkcijas dinamika. Tiek veikta SVID analīze, kvalitātes analīze un tehnoloģiskā analīze. Tiek analizēta uzņēmuma darbība, noteiktas problēmas un tiek izvirzīti priekšlikumi problēmu risināšanai. Projektu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi. Vispirms tiek piedāvāts optimizēt tehnoloģisku procesu, lai samazinātu iekārtu regulēšanas laiku. Tiek izveidota apmācības programma, lai paaugstinātu pārdošanas speciālistu kvalifikāciju. Tiek izstrādāts uzņēmuma ražotās produkcijas kvalitātes paaugstināšanas plāns, kurš palīdz paaugstināt produkcijas kvalitāti, samazināt brāķi un atkritumu daudzumu. Tehnoloģiskajā daļā ir parādīta uzņēmuma integrētā vadības sistēmas efektivitāte un kvalitātes kontrole ar kontrolgrafiku konstruēšanu. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba vides riska faktori un izstrādāts uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plāns, kurā aprēķināti plānoto pasākumu izmaksas. Grafiskajā daļā tiek attēloti 16 grafiki un diagrammas. Diplomprojekta apjoms ir 71 lappuses, tajā iekļauti 30 tabulas, 24 attēli un 12 formulas.
Atslēgas vārdi SIA Lauma Fabrics darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance improvement project at Lauma Fabrics Ltd.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 10:48:43