Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumu plānošana
Nosaukums angļu valodā The planning of energy efficiency measures of residential house
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
Recenzents MBA, LR VZD projektu vadītāja S.Barvika
Anotācija Anotācija Diplomdarba „Rīgas dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu plānošana” uzdevums ir ar aprēķinu rezultātu palīdzību parādīt cik lielus ietaupījumus ir iespējams sasniegt īstenojot energoefektivitātes pasākumus kādai no Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Diplomprojekta mērķis ir noteikt siltumenerģijas taupīšanas pasākumu sniegto enerģijas un finanšu ietaupījumu. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām - analītiskās, projekta aprēķina, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskā daļā ir ietverta informācija, kas saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem un to īstenošanu. Tiek apskatīts energoefektivitātes jēdziens un izskatīti iespējamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu finansējuma veidi. Projekta aprēķina daļā autors nosaka kāds ir siltumenerģijas patēriņš konkrētai dzīvojamai mājai pirms siltumnoturības pasākumu īstenošanas. Aprēķina potenciāli sasniedzamo enerģijas un finansiālo ekonomiju veicot siltumnoturības pasākumus (ārsienu, pagraba, bēniņu siltināšana un logu nomaiņa). Kā arī aprēķina energoefektivitātes patēriņa apjomu pēc siltumnoturības pasākumu īstenošanas. Tehnoloģiskā daļa ietver energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu aprakstu un to veikšanā izmantojamo materiālu analīzi. Šajā daļā tiek analizēti ēkas nesošo konstrukciju dominējošie materiāli. Aprakstīti siltumizolācijas materiāli - to priekšrocības un trūkumi. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par vides piesārņojumu un tā sekām, ko izraisa gan enerģijas lietošana, gan tās ražošana. Šajā daļā tiek sniegta informācija par vides piesārņojuma samazināšanas veidiem un to efektivitāti, kā arī aprakstīti darba drošības pasākumus, kas būtu jāievēro energoefektivitātes pasākumu īstenošanas laikā. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 82 lpp., tajās ietvertas 13 tabulas un 22 attēli. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp., kurās ietverti 16 attēli.
Atslēgas vārdi Diplomdarba „Rīgas dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu plānošana” uzdevums ir ar apr
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga living houses " is by help of the calculations show how much savings can be achieved through en
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 10:16:52