Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu piesaistīšana mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Attraction of clients in a retail and service company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., G.Turlajs
Anotācija Diplomprojekta autors: Pāvels Paukovs. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Rīta Greitāne. Diplomprojekta tēma: Klientu piesaistīšana mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumā. Diplomdarba apjoms: Diplomprojekts sastāv no 90 lapām datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, pētījumu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietverti 18 attēli, 33 tabulas un 9 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti izmantotās 23 literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: literatūra par ekonomikas un mārketinga jautājumiem, Latvijas Republikas likumi, studiju materiāli, uzņēmuma nepublicētie dati un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekta rezultāti: ir apkopota, analizēta un novērtēta visa uzņēmumu informācija un ārējo vides faktoru ietekmē uz uzņēmuma darbību. Ir prognozēta uzņēmumu situācija uz 2012. gada beigām, definēti galveno uzņēmuma problēmas aspekti un to cēloņi, izvirzīti uzņēmuma mērķi, ir salīdzinātas dažādu reklāmu veidi projektu plānošanas pamatam. Ir izvēlēti alternatīvi projektam, sastādīts projekta plāns un aprēķināts sagaidāmais ienesīgums.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšana mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumā Uzņēmējdarbība un vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Attraction of clients in a retail and service company Business and Management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 11:57:52