Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko vielu kontrabandas atklāšana un novēršana LR muitas iestādēs”
Nosaukums angļu valodā “Narcotic Drugs Smuggling Detection and Prevention in Customs Authorities on the Republic of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Narkotisko vielu kontrabandas atklāšana un novēršana LR muitas iestādēs”. Darbā aprakstītās ar narkotisko vielu kontrabandas saistītās atklāšanas un novēršanas metodes LR. Kontrabanda kā starptautiska rakstura noziedzīgas darbības veids eksistē no seniem laikiem. Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Latvijā, sakarā ar tās izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, gaisa un jūras satiksmi ar citām pasaules valstīm, kļūst par tranzīta zemi, caur kuru narkotiku kontrabanda no Āzijas nokļūst Eiropā. Cauri Latvijas teritorijai tās tiek pārvietotas, izmantojot gan autotransportu, gan prāmjus un aviosatiksmi, pēdējā laikā arī starptautiskos kurjerpasta pakalpojumus. Pēc Latvijas iestāšanos ES un vēlāk arī Šengenas zonā ir pieaugusi narkotisko vielu nelegālā ievešana Latvijā pāri Eiropas Savienības iekšējām robežām. Kontrabandas preču īpatsvaru ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs ietekmē ekonomiskā situācija, un ir novērojama arvien aktīvāka privātpersonu iesaistīšanās narkotisko vielu kontrabandas pārvadājumos. Muitas politika balstās uz starptautisko un nacionālo likumdošanu muitas un tirdzniecības jomā. Viens no svarīgākajiem muitas institūciju uzdevumiem ir muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un vainīgo saukšana pie likumā noteiktās atbildības. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Darba pirmā nodaļa veltīta teorijai. Autors pievērš uzmanību aspektiem saistītiem ar narkotisko vielu būtību: tiek skaidrots narkotisko vielu jēdziens, aprakstīta narkotisko vielu vēsture un tiek dots narkotisko un psihotropo vielu iedalījums un raksturojums. Otrajā nodaļā aplūkota kontrabanda kā muitas noteikumu pārkāpums. Tiek skaidroti sekojoši jēdzieni: kontrabandas jēdziens un sastāvs un muitas noteikumu pārkāpumu jēdziens. Tiek dota informācija par valsts politiku narkotiku apkarošanā. Darba trešā nodaļā veltīta narkotiku kontrabandas LR analīzei. Autors aplūko situāciju pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Ceturtajā nodaļa analizēta narkotisko vielu kontrabandas atklāšana un novēršana LR muitas iestādēs, tiek aprakstītas narkotisko vielu atklāšanas un novēršanas metodes, ka arī atspoguļoti problemjautajumi un ieteikumi narkotisko vielu kontrabandas atklāšanai un apkarošanai. Darbā izmantoti starptautiskie līgumi, normatīvie akti, citu valstu un Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, zinātniskie komentāri, mācību grāmatas, Valsts ieņēmumu dienesta, Muitas kriminālpārvaldes informācija, preses raksti, interneta resursi, attēlas, tabulas un statistikas dati. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām, 11 apakšnodaļām, 1 attēla, 2 tabulas un 62 lapām.
Atslēgas vārdi muita, narkotiskas vielas, atklāšana, novēršana, kontrabanda
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, drugs, detection, prevetion, smuggling
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 15:56:38